Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱԲԱՍԱՆՈՑ (հնց.) 1. տե՛ս Աբասի։ 2. ա. Двадцатикопеечный, ценою в двадцать копеек.
ԱԲԱՍԻ, սու (հնց.) 1. Двадцатикопеечная монета. 2. Двадцать копеек.
ԱԲԲԱ, յի (եկեղ.) Аббат.
ԱԲԲԱՀԱՅՐ, հոր. Аббат.
ԱԲԲԱՅԱԿԱՆ ա. (եկեղ.) Аббатский.
ԱԲԲԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (եկեղ.) Аббатство.
ԱԲԵԹ, ի Трут. Կայծքար և աբեթ кремень и трут.
ԱԲԵԹԱՍՈՒՆԿ, սնկի (բսբ. ) Трутни.
ԱԲԵԹԵՆԻ, նու Трутни.
ԱԲԵՂԱ, յի (եկեղ.) 1. Иеромонах, монах, инок (устар.). 3. (փխբ.) Аскет, монах.
ԱԲԵՂԱԽՈՏ, ի (բսբ.) Чистец.
ԱԲԵՂԱՁԱԳ, ի (կենդբ.) Хохлатый жаворонок.
ԱԲԵՂԱՅԱԿԱՆ, ա. (եկեղ.) 1. Иеромонашеский. 2. ա. Монашеский, иноческий (устар.). 3. (փխբ.) Аскетический, монашеский.
ԱԲԵՂԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (եկեղ.) 1. Монашество, иночество (устар.), образ жизни монаха (инока.); пребывание в монашестве, в монашеском (иноческом) чине. 2. (հվքկն.) Монашество, иночество (устар.), монахи (собират.).
ԱԲԵՂՈՒԿ, տե՛ս Աբեղաձագ:
ԱԲԽԱԶ, ի Абхазец.
ԱԲԽԱԶԱԿԱՆ, ա. Абхазский.
ԱԲԽԱԶԵՐԵՆ, 1. գ. Абхазский язык. 2. ա. Абхазский (о языке) 3. մ. По-абхазски, на абхазском языке.
ԱԲՈՆԵՄԵՆՏ, ի Абонемент.
ԱԲՈՆԵՄԵՆՏԱՅԻՆ, ա. Абонементный.
ԱԲՈՆԵՆՏ, տե՛ս Բաժանորդ:
ԱԲՈՒՌ, տե՛ս Ամոթ:
ԱԲՍՈԼՅՈՒՏ, ի (փիլ.) Абсолют, абсолютная идея, дух в идеалистической философии.
ԱԲՍՈԼՅՈՒՏԻԶՄ, ի Абсолютизм, абсолютная монархия.
ԱԲՍՈՒՐԴ, տե՛ս Անհեթեթություն:
ԱԲՍՏՐԱԿՏ, տե՛ս Վերացական։
ԱԲՍՏՐԱԿՑԻԱ, տե՛ս Վերացարկում:
ԱԲՍՏՐԱՀԵԼ, եցի Абстрагировать:
ԱԲՍՏՐԱՀՈՒՄ, հման Абстрагирование, абстракция.
ԱԲՍՏՐԱՀՎԵԼ, վեցի Абстрагироваться.
ԱԲՐԱ, յի 1. Тара, упаковка. 2. (մսնգ.) Вес упаковки.
ԱԲՐԵՇՈՒՄ, տե՛ս Մետաքս:
ԱԲՐԵՇՈՒՄԵ, տե՛ս Մետաքսե:


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ