Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԲԺԺԱՆՔ ի Амулет, талисман.
ԲԺԻԺ ի Амулет, талисман.
ԲԺԻՇԿ, բժշկի 1. Врач, доктор (разг.), медик (разг.). 2. (փխբ.) Исцелитель (книжн.).
ԲԺՇԿԱԳԻՏԱԿԱՆ, ա. Медицинский.
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Медицина, медицинская наука.
ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ա. медицинский, врачебный. Բժշկական քննություն медицинский осмотр. Բժշկական ինստիտուտ медицинский институт. Բժշկական օգնություն врачебная помощь.
ԲԺՇԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բժշկագիտություն։
ԲԺՇԿԱ-ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ, ա. Медико-санитарный.
ԲԺՇԿԱՐԱՆ, ի (հնց.) 1. Лечебник, врачебник (устар.). 2. Лечебница.
ԲԺՇԿԵԼ, եցի 1. Лечить, вылечивать, вылечить, излечивать, излечить, исцелять, исцелить (книжн.), врачевать (книжн.). 2. (փխբ) Исцелять, исцелить, утешать, утешить.
ԲԺՇԿԵԼԻ, ա. Излечимый.
ԲԺՇԿԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Излечимость.
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Медицина. 2. տե՛ս Բժշկում։ 3. (փխբ.) Излечение, исцеление (книжн.).
ԲԺՇԿՈՒՀԻ, հու Женщина-врач.
ԲԺՇԿՈՒՄ, կման Лечение, излечение.
ԲԺՇԿՎԵԼ, վեց Лечиться, вылечиваться, вылечиться, излечиваться, излечиться, исцеляться, исцелиться (книжн.).
ԲԺՈՏ, տե՛ս Ճպռոտ։
ԲԺՈՏԵԼ, տե՛ս Ճպռոտել։
ԲԺՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ճպռոտություն։
ԲԺՈՏՎԵԼ, տե՛ս Ճպռոտվել։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ