Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԲԻԲ, բբի (կզմխս.) Зрачок.
ԲԻԲԱՐ, տե՛ս Տաքդեղ։
ԲԻԲԼԻԱԿԱՆ, ա. Библейский.
ԲԻԶ (բրբ.) 1. գ. Шило. 2. ա. Остроконечный. Բիզ փայտ остроконечная палка. ◊ Բզի գլխին բռունցքով չեն խփի против рожна не попрёшь. Բզով ծակած աչքեր маленькие глаза
ԲԻԶ-ԲԻԶ, մ. Дыбом, торчком. ◊ Մազերը բիզ-բիզ են կանգնում волосы дыбом (встают, становятся).
ԲԻԼԻԱՐԴ, ի Бильярд.
ԲԻԼԻԱՐԴԱՆՈՑ, ի Бильярдная.
ԲԻԼԻՈՆ, ի Биллион.
ԲԻԾ, բծի 1. Пятно, крап, крапина, крапинка, пятнышко. 2. Сыпь. 3. (փխբ.) Пятно, что-то позорящее, порочащее.
ԲԻՁԱ, ի (բրբ.) 1. Дядя. 2. Дед, старик.
ԲԻՃ, բճի (բրբ.) 1. Незаконнорожденный. 2. (բսբ.) Пасынок, побег. 3. Непривитое, дикое дерево. 4. (հնց.) Мальчик на побегушках, слуга. 5. (փխբ.) Ублюдок (ругательство). 6. (փխբ.) Хитрец, проныра.
ԲԻՆԱ, յի (բրբ.) 1. Стоянка, лагерь пастухов на летних пастбищах. 2. Жилище пастухов, юрта. ◊ Բինա դնել՝ բռնել свить (себе) гнездо, устроить (себе) жилище, жильё.
ԲԻՈՔԻՄԻԱ, յի Биохимия.
ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ, ա. Биохимический.
ԲԻՈՖԻԶԻԿԱ, յի Биофизика.
ԲԻՈՖԻԶԻԿԱԿԱՆ, ա. Биофизический.
ԲԻՏ, ի Шпора (у птиц).
ԲԻՐ, բրի 1. Дубина. 2. Кол.
ԲԻՐՏ, ա. 1. Грубый, неотёсанный. 2. Жестокий.
ԲԻՐՏԱՆԱԼ, ացա Грубеть, огрубеть, погрубеть.
ԲԻՐՏԱՑՆԵԼ, ցրի Делать, сделать грубым.
ԲԻՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грубость, неотёсанность.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ