Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԳԶԱՄԵՔԵՆԱ, յի (տեխ.) Чесальная машина.
ԳԶԱՐԱՆ, ի Шерстобойня.
ԳԶԳԶԵԼ, եցի 1. Терзать, растерзать, драть, задрать. Գայլը գզգզեց ոչխարին волк задрал овцу․ 2․ Трепать, потрепать, растрепать, истрепать. Վուշը գզգզել трепать лён. Շորերը գզգզել трепать платье. 3. Всклочить (разг.), всклокочить (разг.), лохматить, взлохмачивать, взлохматить, ерошить (разг.), взъерошивать, взъерошить (разг.), косматить (прост.), теребить, растеребить. 4. տե՛ս, Գզել 4 նշան.։
ԳԶԳԶՈՒՄ, զման 1. Трёпка, трепание, чесание. 2. Взлохмачивание, ерошение. 3. (փխբ.) Терзание, растерзание.
ԳԶԳԶՎԱԾ, ա. Растрёпанный, взъерошенный, взлохмаченный.
ԳԶԳԶՎԵԼ, վեց 1. Трепаться, растрёпываться, истрёпываться, истрепаться. 2. Всклочиваться (разг.), лохматиться, взлохмачиваться, взлохматиться, взъерошиваться, взъерошиться (разг.), косматиться (прост.).
ԳԶԵԼ, եցի Чесать, расчёсывать, расчесать, обчёсывать, обчесать. 2. տե՛ս Գզգզել 2 նշան.։ 3. տե՛ս Գզգզել 1. նշան. 4. (փխբ.) Трепать, потрепать, поносить. Իրար գզել грызться. Մեկի բուրդը գզել трепать кого-либо.
ԳԶԻՉ, ա. Чесальный. Գզիչ մեքենա чесальная машина.
ԳԶԻՐ, գզրի (հնց․) Сельский рассыльный, посыльный.
ԳԶԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Должность сельского рассыльного.
ԳԶՈՑ, ի (տեխ.) Чесалка.
ԳԶՈՒԶ, ա․ (բրբ.) Растрёпанный, взъерошенный, взлохмаченный.
ԳԶՈՒՄ, զման 1. Трепание, трёпка, встрёпывание. 2. Чёска, чесание, трёпка, трепание.
ԳԶՎԱԾՔ, ի Начёс.
ԳԶՎԵԼ, վեց 1. Чесаться, расчёсываться, обчёсываться. 2. Трепаться, растрёпываться, растрепаться. 3. Теребиться
ԳԶՎՌՏԵԼ, եցի (խսկց.) Грызться. Շները գզվռտում են собаки грызутся.
ԳԶՎՌՏՈՑ, ի Грызня.
ԳԶՎՌՏՈՒՔ, տե՛ս Գզվռտոց:
ԳԶՐԱՐ, ի Шерстобит, шерстобой (обл.).
ԳԶՐԱՐԱԿԱՆ, ա. Шерстобитный, шерстобойный.
ԳԶՐԱՐԱՆՈՑ, ի Шерстобойня.
ԳԶՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Занятие шерстобита.
ԳԶՐՈՑ, ի (գրք.) 1. Выдвижной ящик. 2. Шкатулка.
ԳԶՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Գզիրություն:


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ