Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԳԺԱԽՈՏ, ի (բսբ.) Дурман.
ԳԺԱՆՈՑ, ի (խսկց.) 1. Психиатрическая лечебница, больница, сумасшедший дом (разг.), психиатричка (разг.).
ԳԺԱՎՈՒՆ, ա. (խսկց.) Глуповатый, дураковатый (разг.), дурковатый (разг.), придурковатый (разг.), дурашливый (разг.), с придурью (прост.).
ԳԺԱՏԱՄԱՐ, տե՛ս Գժավուն։
ԳԺԱՏՈՒՆ, տե՛ս Գժանոց։
ԳԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Сумасшествие, безумие, помешательство. 2. Шалость, проказа, баловство (разг.), озорство (разг.). ◊ Գժություն անել шалить, баловаться, дурить. Նրա գժությունը բռնել է на него дурь нашла.
ԳԺՎԱՐԱԳՅՈՒՏ, ա. Редкий, дефицитный.
ԳԺՎԱՑՆԵԼ, տե՛ս Գժվեցնել։
ԳԺՎԵԼ, վեցի (խսկց.) 1. Сходить, сойти с ума, лишаться, лишиться ума (рассудка,), помешаться, свихнуться (разг.), тронуться (разг.), спятить (прост.), рехнуться (прост.). 2. Взбеситься, взбелениться (прост.), вздуриться (прост.). 3. Шалеть, ошалеть (прост.), чуметь, очуметь (прост.) (от радости). 4. Делать, сделать глупость.
ԳԺՎԵՑՆԵԼ, ցրի Сводить, свести с ума.
ԳԺՏԵՑՆԵԼ, ցրի Ссорить, поссорить, рассорить. Բարեկամներին գժտեցնել поссорить друзей.
ԳԺՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ссора, раздор(ы), распря, разлад, размолвка. ◊ Գժտության սերմանել՝ գցել сеять разброд.
ԳԺՏՈՒՄ, ի Ссора, раздор(ы), распря, разлад, размолвка. ◊ Գժտության սերմանել՝ գցել сеять разброд.
ԳԺՏՎԵԼ, վեցի Ссориться, поссориться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ