Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԵԲԵՆՈՍ, ի (բսբ.) Эбеновое дерево.
ԵԲԵՆՈՍԵ ա. Эбеновый.
ԵԲԵՆՈՍՅԱ ա. Эбеновый.
ԵԲԵՆՈՍՅԱՆ ա. Эбеновый.
ԵԲՐԱՅԱԲԱՆ, տե՛ս Եբրայագետ։
ԵԲՐԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. տե՛ս Եբրայագիտություն։ 2. Гебраизм.
ԵԲՐԱՅԱԳԵՏ, ի Гебраист.
ԵԲՐԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гебраистика.
ԵԲՐԱՅԱԿԱՆ, ա. Еврейский.
ԵԲՐԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Еврейство.
ԵԲՐԱՅԱՎԱՆԴ, ա. У наследованный от древних евреев.
ԵԲՐԱՅԵՐԵՆ 1. գ. Иврит. 2. ա. Древнееврейский (о языке). 3. մ. На иврите.
ԵԲՐԱՅԵՑԵՐԵՆ 1. գ. Иврит. 2. ա. Древнееврейский (о языке). 3. մ. На иврите.
ԵԲՐԱՅԵՑԻ, ցու (հնց.) Еврей
ԵԲՐԱՅՈՒՀԻ, հու (հնց.) Еврейка.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ