Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԵԳԵՐԱԿԱՆ, ա. (հնց.) Арабский.
ԵԳԻՊՏԱԲԱՆ, տե՛ս Եգիպտագետ։
ԵԳԻՊՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. տե՛ս Եգիպտագիտություն։ 2. Египетский стиль (в искусстве).
ԵԳԻՊՏԱԲՆԱԿ, ի Проживающий в Египте.
ԵԳԻՊՏԱԳԵՏ, ի Египтолог.
ԵԳԻՊՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Египтология.
ԵԳԻՊՏԱԿԱՆ, ա. Египетский. ◊ Եգիպտական աշխատանք՝ ծառայություն египетская работа. Եգիպտական խավար тьма египетская. Եգիպտական պատիժ египетская казнь.
ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ 1. գ. Армянин, живущий в Египте. 2. ա. Относящийся к армянам, живущим в Египте.
ԵԳԻՊՏԱՀԱՎ, ի (կենդբ.) Ибис.
ԵԳԻՊՏԱՑԻ, ցու Египтянин.
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆ, ի (բսբ.) Кукуруза, маис.
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԱԲՈՒՅԾ ի Кукурузовод.
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԱԳՈՐԾ ի Кукурузовод.
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разведение кукурузы.
ԵԳԻՊՏԵՐԵՆ 1. գ. Египетский язык. 2. ա. Египетский (о языке). 3. մ. По-египетски, на египетском языке.
ԵԳԻՊՏՈՒՀԻ, հու Египтянка.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ