Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԵՍ, գ. 1. դ․ 2․ Личность, «я». Ես ինքս я сам.
ԵՍԱԿԱՆ, ա. 1. Себялюбивый, эгоистический, эгоистичный. 2. Личный, индивидуальный.
ԵՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ячество (книжн.), себялюбие.
ԵՍԱԿԵՆՏՐՈՆ, ա. Эгоцентрический.
ԵՍԱԿԵՆՏՐՈՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Эгоцентризм.
ԵՍԱՄՈԼ 1. գ. Эгоист. 2. տե՛ս Եսամոլական։
ԵՍԱՄՈԼԱԲԱՐ, մ. Эгоистически, эгоистично.
ԵՍԱՄՈԼԱԿԱՆ, ա. Эгоистический, эгоистичный.
ԵՍԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Эгоизм.
ԵՍԱՊԱՇՏ, տե՛ս Եսամոլ։
ԵՍԱՊԱՇՏԱԿԱՆ, տե՛ս Եսամոլական։
ԵՍԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Եսամոլություն։
ԵՍԱՍԵՐ 1. գ. Себялюбец, себялюб (разг.), эгоист. 2․ ա․ Себялюбивый.
ԵՍԱՍԻՐԱԲԱՐ, մ. Себялюбиво, эгоистически, эгоистично.
ԵՍԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. Себялюбивый, эгоистический, эгоистичный.
ԵՍԱՍԻՐՈՐԵՆ, տե՛ս Եսասիրաբար։
ԵՍԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Себялюбие, эгоизм, эгоистичность. 2. (հզվդ.) Самолюбие.
ԵՍԵՍՈՒՆՀԻՆԳԱՄՅԱ, ա. Тридцатипятилетний.
ԵՍԵՍՈՒՆՀԻՆԳԱՄՅԱԿ, ի Тридцатипятилетие.
ԵՍԵՍՔԱՇ, ի Покров, покрывало.
ԵՍԻՄ (բրբ.) Не знаю, откуда мне знать.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ