Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԵՏ, մ. 1. Назад, обратно. Ետ վերադառնալ вернуться назад, обратно. 2. (բրբ.) Снова. ◊ Ետ անել 1) распустить, развязать, 2) закрывать, закрыть. Ետ բերել 1) вернуть, возвратить, 2) привести в чувство, в сознание. Ետ գալ 1) вернуться, возвратиться, 2) прийти в себя, 3) отойти, оттаять. Ձուկը ետ եկավ ջրի մեզ рыба оттаяла в воде. Ետ գնալ 1) уйти, уехать обратно, 2) отойти, 3) становиться хуже, ухудшаться, 4) идти вспять (в своём развитии и т. д.). 5) Приоткрыться. Ետ գցել 1) отложить, 2) откинуть назад, запрокинуть. Գլուխը, ետ գցել запрокинуть голову, 3) задержать, 4) отложить, накопить. Փող ետ գցել копить деньги. Ետ դառնալ вернуться, возвратиться. Ետ դարձնել 1) вернуть, возвратить, 2) повернуть вспять. Ետ դնել 1) отложить, накопить, 2) закрыть, прикрыть (о дверях, окнах и т. п.). Ետ եկած 1) ловкий (в делах,), хитрый, пронырливый, 2) о замужней женщине, оставившей мужа и вернувшейся в родительский дом. Ետ ընկած 1) отсталый, 2) захолустный. Ետ ընկնել 1) отстать, 2) откинуться. Ետ խլել отнять. Ետ կանգնել 1) отодвинуться, 2) отказаться, отступить. Ետ կանգնեցնել удержать. Ետ կանչել отозвать. Ետ կենալ, տե՛ս Ետ կանգնել: Ետ մնալ отстать. Ետ պահել, տե՛ս Հետ պահել: Ետ սովորել отучиться. Ետ սովորեցնել отучить. Ետ ստանալ получить обратно. Ետ վերցնել взять обратно. Ետ տալ 1) возвратить, 2) стошнить, рвать, вырвать, 3) отодвинуть. Ետ տանել 1) отнести (отвести) назад, 2) отодвинуть. Ետ ու առաջ взад и вперёд. Ետ նետել отбросить назад, отшвырнуть. Ետ կանչել 1) вернуть с дороги, 2) отозвать. Ետ շպրտել отшвырнуть. Ետ վազել отбежать назад. Ետ սովորել отучиться. Ետ ուղարկել возвратить, вернуть, отправить назад. Ետ վարժվել, տե՛ս Ետ սովորել: Ետ քաշել 1) отодвинуть, оттянуть назад (в сторону). 2) понизить в должности. Ետ քաշվել 1) уйти с арены (чего-л.), 2) отступить.
ԵՏԱԴԱՍ, տե՛ս Հետադաս։
ԵՏԱԴԱՐՁ, տե՛ս Հետադարձ։
ԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (քեր.) Послелог.
ԵՏԱՄԱՌ, ամռան Бабье лето.
ԵՏԵՎ 1. մ. Назад. Ետև մի նայիր не смотри назад. 2. կ. Позади, сзади. Տան ետև позади дома. 3. գ. Зад, задняя часть.
ԵՏԵՎԻՑ 1. մ. Сзади. Ետևից քայլել идти сзади. 2. կ․ Из-за, сзади. Դռան ետևից նայել выглядывать из-за двери. Ուղարկել բժշկի ետևից послать за врачом. 3. կ. За. 4. կ. Вслед за. Որևէ մեկի ետևից վազել побежать вслед за кем-либо. Ետևից ընկնել 1) волочиться, преследовать, 2) гнаться, погнаться, пуститься в погоню. 3) приставать, донимать, 4) пристраститься. Ետևից խոսել сплетничать. Ետևից կարմիր խնձոր ուղարկել (в ироническом смысле) особо пригласить.
ԵՏ-ԵՏ, մ. Назад, вспять, обратно.
ԵՏԸՆԹԱՑ, տե՛ս Հետընթաց։
ԵՏԻՆ, ա. 1. Последний. 2. Задний. 3. Следующий. 4. Последний, низкий, ничтожный (о человеке).
ԵՏԾՆՆԴՅԱՆ, ա. Послеродовой.
ԵՏՀԱՍՑԵ, ի Обратный адрес.
ԵՏՃԱՇՅԱ, տե՛ս Հետճաշյա։
ԵՏՄԱՀՈՒ, տե՛ս Հետմահու։
ԵՏՆԱԲԵՄ, ի Кулисы.
ԵՏՆԱԴՈՒՌ, դռան Задняя дверь, чёрный ход.
ԵՏՆԱԼԵԶՎԱՅԻՆ, ա. (լեզվբ.) Заднеязычный.
ԵՏՆԱԽՈՐՇ, ի Трущоба.
ԵՏՆԱԿԻԹ, ի Доение коровы после подпускания к ней телёнка.
ԵՏՆԱԿԻՆ, կնոջ Последняя жена.
ԵՏՆԱԿՈՂՄ ի 1. Задняя сторона, задняя часть. 2. Тыльная сторона.
ԵՏՆԱՄԱՍ ի 1. Задняя сторона, задняя часть. 2. Тыльная сторона.
ԵՏՆԱՄՈՒՏՔ, ի Чёрный ход.
ԵՏՆԱՓԱԿ, ի (բրբ.) Засов, запор.
ԵՏՈՒԵՏ, տե՛ս Ետ-ետ։
ԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ, ա. Послевоенный.
ԵՏՔ, ի Зад, задняя часть, задок (разг.).
ԵՏՔԱՇՈՒՄ, շման Понижение в должности.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ