Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԶՎԱՐԹ 1. ա. Бодрый, резвый, весёлый. Զվարթ տրամադրություն бодрое настроение. 2. ա. Яркий, светлый, лучезарный. 3. մ. Бодро, резво, весело.
ԶՎԱՐԹԱԲԱՐ, տե՛ս Զվարթ 3 նշան.։
ԶՎԱՐԹԱԲՈՒՅՐ, ա. Источающий свежесть.
ԶՎԱՐԹԱԳԵՂ 1. ա. Резвый, весёлый, бодрый. 2. մ. Резво, весело, бодро.
ԶՎԱՐԹԱԳԻՆ 1. ա. Очень резвый, весьма бодрый. 2. Очень резво, весьма бодро.
ԶՎԱՐԹԱԳՈՒՅՆ, ա. Яркий, яркого цвета.
ԶՎԱՐԹԱԴԵՄ, ա. Весёлый, с весёлым видом, с веслам лицом.
ԶՎԱՐԹԱԼԻ տե՛ս Զվարթ 1 նշան.։
ԶՎԱՐԹԱԼԻՑ տե՛ս Զվարթ 1 նշան.։
ԶՎԱՐԹԱԽՈՀ, տե՛ս Զվարթամիտ։
ԶՎԱՐԹԱԽՈՍ, տե՛ս Զվարճախոս։
ԶՎԱՐԹԱԿԱՐԿԱՉ 1. ա. Весело журчащий. 2. մ. Весело журча.
ԶՎԱՐԹԱՀԱՅԱՑ, տե՛ս Զվարթադեմ։
ԶՎԱՐԹԱՁԱՅՆ, ա. Звонкоголосый.
ԶՎԱՐԹԱՄԻՏ, ա. Весёлый, весёлого нрава.
ԶՎԱՐԹԱՆԱԼ, ացա 1. Развеселиться. 2. Освежиться. 3. Яснеть, светлеть,
ԶՎԱՐԹԱՍԱՂԱՐԹ ա․ Со свежей листвой.
ԶՎԱՐԹԱՏԵՐԵՎ ա․ Со свежей листвой.
ԶՎԱՐԹԱՐԱՐՈ, ա. Весёлый, весёлого нрава (человек).
ԶՎԱՐԹԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Развеселить. 2. Освежать, освежить.
ԶՎԱՐԹԱՑՈՒՄ, ցման Освежение.
ԶՎԱՐԹԵՐԵՍ, տե՛ս Զվարթադեմ։
ԶՎԱՐԹՈՐԵՆ, մ․ Бодро, резво, весело.
ԶՎԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Бодрость, резвость, весёлость. 2. Свежесть.
ԶՎԱՐԹՈՒՆ, ա. Бодрый, жизнерадостный, весёлый.
ԶՎԱՐՃԱԲԱՆ, տե՛ս Զվարճախոս։
ԶՎԱՐՃԱԲԱՆԵԼ, տե՛ս Զվարճախոսել։
ԶՎԱՐՃԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Զվարճախոսություն։
ԶՎԱՐՃԱԲԱՐՈ, տե՛ս Զվարթաբարո։
ԶՎԱՐՃԱԴԵՄ, տե՛ս Զվարթադեմ։
ԶՎԱՐՃԱԼԻ, ա. Весёлый, забавный.
ԶՎԱՐՃԱԼԻՈՐԵՆ, մ. Весело, забавно.
ԶՎԱՐՃԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Весёлость.
ԶՎԱՐՃԱԼԻՑ, տե՛ս Զվարճալի։
ԶՎԱՐՃԱԼԻՔ, ի Забава, развлечение, удовольствие.
ԶՎԱՐՃԱԽՈՍ, ի 1. ա․ Забавный, шутливый. 2. գ․ Шутник, весельчак.
ԶՎԱՐՃԱԽՈՍԵԼ, եցի Шутить, пошутить.
ԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Шутка.
ԶՎԱՐՃԱՄՈԼ, ի Заядлый шутник, весельчак.
ԶՎԱՐՃԱՆԱԼ, ացա Забавляться, веселиться.
ԶՎԱՐՃԱՆՔ, տե՛ս Զվարճություն։
ԶՎԱՐՃԱՍԵՐ 1. գ. Весельчак. 2. ա. Весёлый, любящий веселье.
ԶՎԱՐՃԱՎԱՅՐ, ի Увеселительное заведение.
ԶՎԱՐՃԱՐԱՐ, ա. Увеселительный.
ԶՎԱՐՃԱՑՆԵԼ, ցրի Забавлять, потешать, потешить, веселить, развеселить, развлекать, развлечь.
ԶՎԱՐՃԱՑՈՒՄ, ցման Увеселение, развлечение.
ԶՎԱՐՃԱՑՈՒՅԻՉ, ա. Веселящий.
ԶՎԱՐՃՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Увеселение, веселье, забава, затея.
ԶՎՌՆԵԼ, եց (բրբ.) Шляться, шататься, бродяжничать.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ