Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԷՋ, ի 1. Страница, страничка. 2. (մաթ.) Катет․ ◊ Նոր էջ բանալ открыть новую страницу. Էջ գրել вписать страницу (во что). Էջ առ էջ страница за страницей.
ԷՋԱԹԻՎ, թվի (տպգր.) Колонцифра.
ԷՋԱԽՈՐԱԳԻՐ, տե՛ս Էջավերնագիր։
ԷՋԱԿԱՊ, ի (տպգր.) 1. Вёрстка. 2. Метранпаж.
ԷՋԱԿԱՊԵԼ, եցի Верстать, свёрстывать, сверстать.
ԷՋԱԿԱՊՎԵԼ, վեց Верстаться, свёрстываться, свериться.
ԷՋԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (տպգր.) Пагинация.
ԷՋԱՅԻՆ, ա. Страничный.
ԷՋԱՆՇԱՆ, ի Закладка.
ԷՋԱՎԵՐՆԱԳԻՐ, գրի (տպգր.) Колонтитул.
ԷՋԱՏԵԼ, տե՛ս Էջակապել։
ԷՋԱՏՈՒՄ, տման (տպգր.) Вёрстка.
ԷՋԱՏՎԵԼ, տե՛ս Էջակապվել։
ԷՋՄԻԱԾՆԱՊԱՏԿԱՆ, ա. (պատմ.) Эчмиадзинский, принадлежащий Эчмиадзинскому монастырю.
ԷՋՔ, ի Спуск.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ