Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԹԼԱՏ, տե՛ս Թլվատ։
ԹԼԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Թլվատություն։
ԹԼԸՓԵԼ, եցի (բրբ.) Ослабнуть, ослабеть, изнемочь, изнуриться, истомиться. Նա շոգից թլըփել էր он изнемог от жары.
ԹԼԻԿ, տե՛ս Թլվատ։
ԹԼԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Թլվատություն։
ԹԼՍՄՈՐԵԼ եց (խսկց.) Обманывать, обмануть, обдурить.
ԹԼՍՈՐԵԼ եց (խսկց.) Обманывать, обмануть, обдурить.
ԹԼՎԱՏ, ա. գ. 1. Картавый. 2. О человеке, не выговаривающем некоторые звуки.
ԹԼՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Картавость.
ԹԼՓԱՏԵԼ, եց (կրոն.) Обрезать, обрезать (совершать обряд обрезания).
ԹԼՓԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (կրոն.) Обрезание (обряд).
ԹԼՓԱՏՈՒՄ, տման (կրոն.) Обрезание (обряд).
ԹԼՓԱՏՎԵԼ, վեց (կրոն.) Подвергнуться обрезанию.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ