Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԺՊԻՏ, ի Улыбка.
ԺՊԻՐՀ, ա. Наглый, нахальный.
ԺՊԻՐՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Наглость, нахальство.
ԺՊՏԱԳԻՆ, մ. С улыбкой, приветливо.
ԺՊՏԱԴԵՄ, ա. Улыбчивый.
ԺՊՏԱԼ, ացի Улыбаться, улыбнуться.
ԺՊՏԱԼԻ ա. Улыбающийся, улыбчивый.
ԺՊՏԱԼԻՐ ա. Улыбающийся, улыбчивый.
ԺՊՏԱԼԻՑ ա. Улыбающийся, улыбчивый.
ԺՊՏԱՆՈՒՅՇ 1. ա. С приятной улыбкой. 2. մ. Приятно улыбаясь.
ԺՊՏԱՇՈՂ, ա. С сияющей улыбкой
ԺՊՏԱՑՆԵԼ, ցրի Вызывать, вызвать улыбку.
ԺՊՏԵՐԵՍ, տե՛ս Ժպտադեմ։
ԺՊՏՈՒՆ 1. ա. Улыбчивый. 2. մ. Улыбчиво, с улыбкой.
ԺՊՐՀԱԲԱՐ, մ. Нагло, нахально, бесстыдно
ԺՊՐՀԱԿԱՆ, ա. Нахальный, наглый, бесстыжий.
ԺՊՐՀԵԼ, եց Наглеть, обнаглеть.
ԺՊՐՀԵՐԵՍ, ա. С наглым лицом.
ԺՊՐՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Наглость, нахальство, бесстыдность, бесстыдство.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ