Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
Ի2, կ. Գործածվում է հետևյալ արտահայտություններում. Ի բացառյալ кроме, не считая, исключая. Ի բնե, Ի ծնե от природы, от рождения. Ի գիտություն к сведению. Ի գործ գնել применять. Ի դեմս в лице. Ի դեպ кстати. Ի դերև ելնել՝ լինել пойти прахом (насмарку, впустую). Ի դերև հանել обречь на неудачу. Ի զեն к оружию. Ի զուր, տե՛ս Իզուր։ Ի թիվս в числе. Ի լրո по сведениям. Ի լրումն в дополнение. Ի լուր к сведению. Ի կատար ածել привести в исполнение. Ի կենդանվույն при жизни. Ի կորուստ մատնել обречь на гибель. Ի կորուստ մատնվել обречься на гибель. Ի հայտ բերել 1) выявить, выяснить, 2) обнаружить. Ի հավելումն в дополнение. Ի հարգանս из уважения. Ի հարկին по необходимости, вынужденно. Ի հեճուկս назло. Ի մի բերան в один голос. Ի մի բերել обобщить. Ի մի ձուլել слить воедино. Ի միջի այլոց между прочим. Ի մոտո близко. Ի նկատի ունենալ՝ առնել учесть, иметь в виду. Ի նշան в знак, в доказательство. Ի շարս, տե՛ս Ի թիվս: Ի չարը գործ դնել злоупотреблять. Ի չիք դարձնել уничтожить. Ի պատիվ в честь (кого-чего). Ի սեր 1) из любви, 2) ради. Ի սպաս в помощь, в услужение. Ի սրտե от души (от всего сердца). Ի սփյուուռս աշխարհի по всему свету. Ի վերջո в конце концов. Ի վերուստ, տե՛ս Վերուստ։ Ի վիճակի լինել быть в состоянии. Ի վրեժ в отместку. Ի տես напоказ. Ի տնօրինություն в ведение, в распоряжение. Ի տրիտուր в возмездие. Ի ցույց напоказ. Ի փառս во славу.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ