Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԽԺԱԲԱՐ, տե՛ս Խուժաբար։
ԽԺԱԼ, ացի 1. Жужжать, зажужжать. 2. Галдеть, загалдеть. 3. Визжать, завизжать.
ԽԺԲԺԱԼ, աց 1. Мутиться, помутиться. Աչկերս խժբժում են в глазах мутится․ 2. տե՛ս Խժալ 1 նշան.։
ԽԺԴԺԱԲԱՐ, մ. 1. Варварски. 2. Безжалостно.
ԽԺԴԺԱՆՔ, տե՛ս Խժդժություն։
ԽԺԴԺՈՐԵՆ, տե՛ս Խժդժաբար։
ԽԺԴԺՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Варварство, жестокость.
ԽԺԺԱԼ, ացի 1. Галдеть, загалдеть. 2. Звенеть (в ушах.), шуметь (в ушах).
ԽԺԺՈՑ, ի 1. Галдёж. 2. Шум (в ушах).
ԽԺԼՏՈՒԿ (բրբ․). Переполох, суматоха.
ԽԺԼՏՈՒՔ (բրբ․). Переполох, суматоха.
ԽԺՈՑ, տե՛ս Խժժոց։
ԽԺՌԵԼ, եցի 1. Крошить, раскрошить, дробить, раздробить. 2. Жрать, сожрать, пожирать, пожрать (прост.), лопать, слопать (прост.).
ԽԺՌՈՑ, ի Жраньё (груб. прост.).
ԽԺՌՈՒՄ, ռման Пожирание (груб․ прост.).
ԽԺՌՎԵԼ, վեց 1. Крошиться, дробиться. 2. Пожираться (груб, прост.).
ԽԺՎԺԱԼ, աց Кишеть, копошиться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ