Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾՂԱՆ, ի 1. Щепка, лучина, 2․ Полено.
ԾՂԱՆԵԼ, եցի Расщеплять, расщепить, колоть, расколоть.
ԾՂԱՆ-ԾՂԱՆ միայն Ծղան-ծղան անել կապակցության մեջ. расколоть, расщепить.
ԾՂԻ, ի (կզմխս.) 1. Предплечье. 2. Рука․
ԾՂԻԿ, տե՛ս Կոտորակ։
ԾՂԻԿՈՍԿՐ, տե՛ս Ծղոսկր։
ԾՂԽՆԻ, տե՛ս Ծխնի։
ԾՂԾԱՄ, միայն Ծղծամ անել՝ տալ կապակցությունների մեջ. неохотно есть.
ԾՂՆԻ, ի (կենդբ.) Алкион.
ԾՂՆՈՏ, տե՛ս Ծղոտ։
ԾՂՈՆ, տե՛ս Ծղոտ։
ԾՂՈՍԿՐ (կզմխս.) Плечевая кость.
ԾՂՈՏ, ի 1. Солома. 2. Соломина.
ԾՂՈՏԱԲԱՐԴ, ի Соломокопнитель.
ԾՂՈՏԱԲԱՐԴՈՂ, ի Соломокопнитель.
ԾՂՈՏԱԲՈՒՅՐ 1.ա. Пахнущий соломой. 2. ա. Запах соломы.
ԾՂՈՏԱԳՈՒՅՆ, ա. Соломенный, соломенного цвета.
ԾՂՈՏԱԾԱԾԿ 1. ա. Соломенный (о крыше). 2. գ. Соломенная крыша.
ԾՂՈՏԱՀԱՎԱՔ, ի Уборка соломы.
ԾՂՈՏԱՀԱՏ, ի Соломорезка.
ԾՂՈՏԱՅԻՆ, ա. Соломенный.
ԾՂՈՏԱՆԵՐՔՆԱԿ, ի Соломенный матрац.
ԾՂՈՏԱՊԱՏ, ա. Покрытый соломой.
ԾՂՈՏԱՊԱՏԵԼ, եցի Покрыть соломой.
ԾՂՈՏԱՊԱՏՈՒՄ, տման Покрытие соломой.
ԾՂՈՏԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Покрыться соломой.
ԾՂՈՏԵ, ա. Соломенный.
ԾՂՐԻԴ, ի Сверчок.
ԾՂՐՏԱԼ, ացի 1. Визжать, завизжать, взвизгивать, взвизгнуть. 2․ Трещать, затрещать. 3. Кричать, крикнуть, вскрикивать, вскрикнуть. 4. Стрекотать. 5. Гудеть, загудеть, 6. Свистеть, засвистеть.
ԾՂՐՏԱՆ, ա․ Пискливый, крикливый.
ԾՂՐՏԱՑՆԵԼ, տե՛ս Ծղրտալ։
ԾՂՐՏՈՑ, ի 1. Визг, взвизг. 2. Треск, стрекот. 3. Крик, вскрик. 4. Писк.
ԾՂՐՏՈՒՆ, տե՛ս Ծղրտան։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ