Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՄՍԱԲՐԴԱՏՈՒ, ա. Мясошёрстный.
ՄՍԱԳՈՐԾ, ի Мясник.
ՄՍԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Мясницкий.
ՄՍԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ремесло, занятие мясника.
ՄՍԱԳՈՒՆԴ, գնդի Туша.
ՄՍԱԶՈՒՐԿ ա. Тощий.
ՄՍԱԹԱՓ ա. Тощий.
ՄՍԱԼԻ, ա. Мясистый
ՄՍԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мясистость.
ՄՍԱԿԱԼԵԼ, եցի Тучнеть.
ՄՍԱԿԱՐԿԱՆԴԱԿ, ի Мясной пирог.
ՄՍԱԿԵՐ 1. գ. Мясоед. 2. ա. Плотоядный.
ՄՍԱԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плотоядность.
ՄՍԱԿՈՄԲԻՆԱՏ, ի Мясокомбинат.
ՄՍԱՀՈՏ, ի Запах мяса.
ՄՍԱՂԱՑ, ի Мясорубка.
ՄՍԱՃԱՐՊ, ի Животный жир, сало.
ՄՍԱՃԱՐՊԱՏՈՒ, ա. Мясосальный.
ՄՍԱՄԹԵՐՈՒՄ, րման Мясозаготовки.
ՄՍԱՄԹԵՐՔ, ի Мясопродукты.
ՄՍԱՅԻՆ, ա. Мясной.
ՄՍԱՇԱՏ, տե՛ս Մսալի։
ՄՍԱՋՈՒՐ, ջրի Бульон.
ՄՍԱՌԱՏ, տե՛ս Մսալի։
ՄՍԱՍԵՐ, ա. Любящий мясо.
ՄՍԱՎԱՃԱՌ, ի Мясник.
ՄՍԱՎԱՃԱՌԱՆՈՑ, ի Мясная лавка, мясная (разг.).
ՄՍԱՎԱՃԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Торговля мясом.
ՄՍԱՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ, կման Переработка мяса.
ՄՍԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Обрасти мясом.
ՄՍԱՏՈՒ, ա. Мясной (о породе животных).
ՄՍԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мясопромышленность.
ՄՍԱՑՈՒ, ի Убойный, мясной.
ՄՍԵ, ա. Мясной.
ՄՍԵՂ, տե՛ս Մսալի։
ՄՍԵՂԵՆ 1. գ. Мясное. 2. ա. Мясной.
ՄՍԽԱԼ, ի (հնց.) 1. Мера веса, равная 1,5 г. 2. Золотник (4,26 г.).
ՄՍԽԵԼ, եցի 1. Расходовать, израсходовать, тратить, потратить. 2. (փխբ.) Растрачивать, растратить.
ՄՍԽՈՒՄ, խման Расходование, израсходование, трата.
ՄՍԽՎԵԼ, վեց Расходоваться, тратиться.
ՄՍՈՏ, ա. Мясистый.
ՄՍՈՏԵԼ, եցի 1. Полнеть, жиреть, обрастать мясом. 2. տե՛ս Մսոտվել։ 3. Запачкать мясом.
ՄՍՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мясистость.
ՄՍՈՏՎԵԼ, վեց 1. տե՛ս Մսոտել։ 2. Запачкаться мясом.
ՄՍՈՒՐ, ի Ясли.
ՄՍՈՒՐԱՅԻՆ, ա. Ясельный.
ՄՍՈՒՐՔ, տե՛ս Մսուր։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ