Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՈՉ, մ. 1. Нет. 2. Не, ни. ♢ Ոչ... ոչ не... не, ни... ни. Ոչ ոք никто. Ոչ երբեք никогда. Ոչ... ոչ էլ не... и не. Ոչ իսկ ни даже. Ոչ միայն, այլ և նաև не только... но и. Ոչ մեկը никто Ոչ մի կերպ никак, никоим образом. Ոչ մի никакой. Ոչ մի բան ничего. Ոչ մի դեպքում ни в коем случае. Ոչ բարով 1) горе-..., 2) на горе, не к добру, к несчастью. Ոչ է... ոչ է... не то... не то. Ոչ է ծիծաղես, ոչ է լաց լինես не то плакать, не то смеяться. Ոչ ու փուչ негодный, негодник. Ոչ ու փուչ անել проматывать, промотать, расточать, расточить. Ոչ ու փուչ լինել пропасть ни за что. Ոչ ոքի 1) ничья, 2) вничью.
ՈՉԻՆՉ, չնչի 1. գ. Ничто, ничего. 2. ա. Ничтожный, пустячный. 3. մ. Ничего, ничего себе. Ինչպե՞ս է ձեր առողջությունը, Ոչի՛նչ как ваше здоровье? Ничего! ♢ Ոչինչ բան է пустяк, пустячное дело, так себе. 4. տե՛ս Ոչ բառի տակ՝ Ոչ մի: Առ ոչինչ համարել, Ոչնչի տեղ չդնել ни во что,
ՈՉԽԱՐ, ի 1. Овца. 2. Баран. ♢ Ոչխարի հոտի պես как стадо баранов.
ՈՉԽԱՐԱԲԱՐՈ, տե՛ս Ոչխարամիտ։
ՈՉԽԱՐԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, Овцеводческий.
ՈՉԽԱՐԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Овцеводство.
ՈՉԽԱՐԱԲՈՒՅԾ, ի Овцевод.
ՈՉԽԱՐԱԿԱՆ, տե՛ս Ոչխարային։
ՈՉԽԱՐԱՄԻՏ, ա. 1. Безвольный, бесхарактерный. 2. Глупый как овца.
ՈՉԽԱՐԱՅԻՆ, ա. 1. Овечий. 2. (փխբ.) Безвольный, несамостоятельный, робкий.
ՈՉԽԱՐԱՆՈՑ, ի Овчарня, овчарник, кошара.
ՈՉԽԱՐԱՊԱՀ, ի 1. Овчар. 2. Овчарка, собака, стерегущая овец.
ՈՉԽԱՐԱՊԱՀԱԿԱՆ, ա. Овцеводческий.
ՈՉԽԱՐԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Овцеводство.
ՈՉԽԱՐԱՑՈՒԼ, ի (կենդբ.) Овцебык.
ՈՉԽԱՐԵՆԻ, նու Овчина.
ՈՉՆՉԱՅՎԵԼ, վեց 1. Уничтожаться, уничтожиться, истребляться. 2. (իրվբ.) Аннулироваться.
ՈՉՆՉԱՆԱԼ, ացավ 1. Уничтожаться, уничтожиться, гибнуть, погибать, погибнуть, сгинуть, пропадать, пропасть. 2. (իրվբ.) Аннулироваться.
ՈՉՆՉԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Уничтожать, уничтожить, губить, погубить, загубить, истреблять, истребить, морить, уморить, заморить. 2. (իրվբ.) Аннулировать.
ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ, ցման 1. Уничтожение, истребление, гибель. 2. (Իրվբ.) Аннулирование.
ՈՉՆՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1, Небытие. 2. Ничтожество, ничтожность, ничто.
ՈՉՈՒՓՈՒՉ, տե՛ս Ոչ բառի տակ՝ Ոչ ու փուլ։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ