Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՋԼԱԲԱԶՈՒԿ, ա. С мускулистыми, сильными руками.
ՋԼԱԳԱՐ, տե՛ս Ջղագար։
ՋԼԱԳԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ջղագարություն։
ՋԼԱԽՈՏ, ի (բսբ.) Подорожник.
ՋԼԱԽՏ, ի Неврастения.
ՋԼԱԽՏԱԿԱՆ, ա. Неврастенический.
ՋԼԱԽՏԱՎՈՐ 1. ա. Неврастеничный. 2. գ. Неврастеник.
ՋԼԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Неврастения.
ՋԼԱՄՈՐԹ, ա. (բրբ.) Недорезанный. ♢ Ջլամորթ անել замучать, замучить. Ջլամորթ լինել замучаться, замучиться.
ՋԼԱՊԻՆԴ, ա. Жилистый (разг.), мускулистый, крепкий.
ՋԼԱՊՆԴԵԼ, եցի Ободрять, ободрить, подбодрять, подбодрить.
ՋԼԱՊՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Жилистость (разг.), мускулистость, крепость.
ՋԼԱՊՆԴՎԵԼ, վեցի Ободряться, ободриться, подбодряться, подбодриться.
ՋԼԱՏ, ա. Немощный, обессиленный.
ՋԼԱՏԵԼ, եցի Обессиливать, обессилить, лишать, лишить силы.
ՋԼԱՏԻՉ, ա. Обессиливающий, лишающий силы.
ՋԼԱՏՎԵԼ, վեց Лишаться, лишиться сил, обессилеть.
ՋԼԱՑԱՎ, տե՛ս Ջղացավ։
ՋԼԲԱՑ ա. (բրբ.) Голоштанный.
ՋԼԵԲԱՑ ա. (բրբ.) Голоштанный.
ՋԼԹԻԿ (բրբ.) 1. ա. Ободранный. 2. գ. Потаскунья, потаскуха, потаскушка, шлюха.
ՋԼՈՏ, ա. 1. Жилистый (о мясе). 2. Мускулистый, крепкий.
ՋԼՈՒՏ, ա. Мускулистый, жилистый (разг.), крепкий.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ