Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՎՀԱՏ 1. ա. Разочарованный, отчаянный, проникнутый отчаянием. 2. մ. Отчаянно.
ՎՀԱՏԱԿԱՆ, տե՛ս Վհատեցուցիչ։
ՎՀԱՏԵԼ, տե՛ս Վհատվել։
ՎՀԱՏԵՑՆԵԼ, ցրի Приводить, привести кого-л. в отчаяние.
ՎՀԱՏԵՑՈՒՑԻՉ, ա. Приводящий в отчаяние.
ՎՀԱՏԻՉ, տե՛ս Վհատեցուցիչ։
ՎՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Отчаяние. ◊ Վհատության մեջ ընկնել впадать, впасть, приходить, прийти в отчаяние.
ՎՀԱՏՈՒՄ, տման Отчаяние.
ՎՀԱՏՎԵԼ, եցի Отчаиваться, отчаяться.
ՎՀՈՒԿ, ի 1. Волшебник, колдун, маг-чародей (книжн.). 2. Ведьма, баба-яга.
ՎՀՈՒԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Волшебство, колдовство, магия, чародейство.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ