Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՎՆԱՍ, ի 1. Вред. 2. Убыток, урон, ущерб. ◊ Վնաս անել терпеть, потерпеть, нести, понести убыток, ущерб. Վնաս գալ՝ հասնել это навредит, повредит, нанесёт убыток, ущерб. Վնաս կրել нести, понести, терпеть, потерпеть убытки, ущерб. Վնաս հասցնել наносить, нанести вред, урон, ущерб. Վնաս պատճառել причинять, причинить вред, урон, ущерб. Վնաս չունի ничего, неважно. Վնաս տալ приносить, принести вред, убыток, ущерб. Վնաս տեսնել, տե՛ս Վնաս անել: Վնասով ծախել продавать, продать в убыток, с убытком. Ի՛նչ վնաս что за беда! Какой от этого вред? Ի վնաս во вред, в ущерб.
ՎՆԱՍԱԲԵՐ, ա. 1. Убыточный. 2. Вредоносный, вредный.
ՎՆԱՍԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Убыточность. 2. Вредоносность, вредность.
ՎՆԱՍԱԶԵՐԾ, միայն Վնասազերծ անել կապակցության մեջ обезвредить.
ՎՆԱՍԱԶԵՐԾԵԼ, եցի Обезвреживать, обезвредить.
ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՈՒՄ, ծման Обезвреживание.
ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՎԵԼ, վեց Обезвреживаться.
ՎՆԱՍԱԿԱՐ, ա. Вредный.
ՎՆԱՍԱԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вредность.
ՎՆԱՍԱՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, ցման Возмещение убытка.
ՎՆԱՍԱՎՈՐ, տե՛ս Վնասակար։
ՎՆԱՍԱՏՈՒ 1. ա. Вредоносный. 2. գ Вредитель (животное, насекомое).
ՎՆԱՍԱՐԱՐ 1. գ. Вредитель (человек). 2. ա. Вредительский.
ՎՆԱՍԱՐԱՐԱԿԱՆ, ա. Вредительский.
ՎՆԱՍԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Вредительство.
ՎՆԱՍԵԼ, եցի 1. Вредить, повреждать, повредить, навредить. 2. Травмировать.
ՎՆԱՍՈՒՄ, սման կամ ի Повреждение.
ՎՆԱՍՎԱԾՔ, ի 1. Повреждение. 2. Травма.
ՎՆԱՍՎԵԼ, վեց 1. Повреждаться, повредиться. 2. Травмироваться. 3. Терпеть, потерпеть убыток, ущерб.
ՎՆԳԱԼ, աց (բրբ.) 1. Визжать, завизжать, повизгивать, скулить, заскулить, поскулить. 2. (փխբ.) Тихонько плакать, скулить, ныть. 3. (փխբ.) Свистеть, жужжать (о пуле, снаряде и т. п).
ՎՆԳՈՏԱԼ, աց Скулить, заскулить.
ՎՆԳՈՑ, ի Скулёж, нытьё, визг.
ՎՆԳՍՏՈՑ, ի Скулёж.
ՎՆԳՎՆԳԱԼ 1. տե՛ս Վնգալ։ 2. Дрожать (от холода).
ՎՆԳՎՆԳՈՑ, տե՛ս Վնգոց,


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ