Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՖԵԴԵՐԱՏԻՎ, ա. Федеральный.
ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ, յի Федерация.
ՖԵԼԴՄԱՐՇԱԼ, ի Фельдмаршал.
ՖԵԼԴՖԵԲԵԼ, ի Фельдфебель.
ՖԵԼԻԵՏՈՆ, ի Фельетон.
ՖԵՈԴ, տե՛ս Ավատ։
ՖԵՈԴԱԼ, տե՛ս Ավատատեր։
ՖԵՈԴԱԼԱԿԱՆ, տե՛ս Ավատական։
ՖԵՈԴԱԼԻԶՄ, տե՛ս Ավատատիրություն։
ՖԵՍ, ի Феска, фес.
ՖԵՍՏԻՎԱԼ, տե՛ս Փառատոն 2 նշան.։
ՖԵՍՏՈՆ, ի Фестон.
ՖԵՏԻՇ, ի Фетиш:
ՖԵՏԻՇԱՑՆԵԼ, ցրի (գրք.) Фетишизировать, фетишировать.
ՖԵՏԻՇԱՑՈՒՄ, ցման (գրք.) Фетишизация, фетишизирование.
ՖԵՏԻՇԻԶՄ, ի Фетишизм.
ՖԵՐՄԱ1, յի Ферма (сельскохозяйственная).
ՖԵՐՄԱ2, յի (տեխ.) Ферма, конструкция из металла или дерева.
ՖԵՐՄԵՆՏ, ի Фермент.
ՖԵՐՄԵՐ, տե՛ս Ագարակատեր։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ