Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՖՈԼԳԱ, յի Фольга.
ՖՈԼԻԱՆՏ, ի Фолиант.
ՖՈԿՈՒՍ1, տե՛ս Կիզակետ։
ՖՈԿՈՒՍ2, տե՛ս Ձեռնածություն։
ՖՈԿՈՒՍՆԻԿ, տե՛ս Ձեռնածու։
ՖՈՅԵ, տե՛ս Ճեմասրահ։
ՖՈՆ, ի Фон.
ՖՈՆԴ, ի Фонд. ◊ Ոսկե ֆոնդ золотой фонд.
ՖՈՆԵՄԱ, տե՛ս Հնչույթ։
ՖՈՆՈԳՐԱՖ, տե՛ս Ձայնագիր։
ՖՈՆՈԼՈԳԻԱ, տե՛ս Հնչույթաբանություն։
ՖՈՍԳԵՆ, ի Фосген.
ՖՈՍՖԱՏ, ի Фосфат.
ՖՈՍՖՈՐ, ի Фосфор.
ՖՈՍՖՈՐԱԹԹՈՒ, թթվի Фосфорная кислота.
ՖՈՍՖՈՐԱՅԻՆ, ա. Фосфорный.
ՖՈՍՖՈՐԱՇՈՂ, ա. Фосфорический, фосфоресцирующий.
ՖՈՍՖՈՐԱՔԱՐ, ի (քիմ.) Апатит.
ՖՈՍՖՈՐԻՏ, ի Фосфорит.
ՖՈՏՈ 1. տե՛ս Լուսանկար։ 2. տե՛ս Լուսանկարչատուն։
ՖՈՏՈԱՊԱՐԱՏ, ի Фотоаппарат.
ՖՈՏՈԹՂԹԱԿԻՑ, կցի Фотокорреспондент.
ՖՈՏՈԺԱՊԱՎԵՆ, ի Фотоплёнка.
ՖՈՏՈԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ, յի Фотолаборатория.
ՖՈՏՈՀԵՌԱԳԻՐ, գրի Фототелеграмма.
ՖՈՏՈՄԵՏՐ, տե՛ս Լուսաչափ։
ՖՈՏՈՄՐՑՈՒՅԹ, ի Фотоконкурс
ՖՈՏՈՌԵՊՈՐՏԱԺ, ի Фоторепортаж.
ՖՈՏՈՍԻՆԹԵԶ, ի Фотосинтез.
ՖՈՏՈՍԻՐՈՂ, ի Фотолюбитель.
ՖՈՏՈՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ, ի Фотовыставка.
ՖՈՏՈՑՈՒՑԱՓԵՂԿ, ի Фотовитрина.
ՖՈՏՈՔԻՄԻԱ, յի Фотохимия.
ՖՈՐԴԻԶՄ, ի (տնտ.) Фордизм.
ՖՈՐԶԱՑ, ի Форзац.
ՖՈՐՄԱԼ, տե՛ս Ձևական։
ՖՈՐՄԱԼԻԶՄ, տե՛ս Ձևամոլություն։
ՖՈՐՄԱԼԻՆ, ի Формалин.
ՖՈՐՄԱԼԻՍՏ, տե՛ս Ձևամոլ։
ՖՈՐՄԱՏ, ի Формат.
ՖՈՐՄԱՑԻԱ, յի Формация.
ՖՈՐՈՒՄ, ի Форум.
ՖՈՐՏԵՊԻԱՆՈ, տե՛ս Դաշնամուր։
ՖՈՒԳԱ, յ ի (երժշտ.) Фуга.
ՖՈՒԳԱՍ, ի Фугас.
ՖՈՒՆԻԿՈՒԼՅՈՐ, ի Фуникулёр.
ՖՈՒՆԿՑԻԱ, յի Функция.
ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ, ա. Функциональный.
ՖՈՒՆՏ1, Фунт, русская мера веса (409,5 г). 2. Фунт, английская мера веса (453,6 г).
ՖՈՒՆՏ2, միայն Ֆունտ ստերլինգ կապակցության մեջ. фунт стерлингов.
ՖՈՒՏ, տե՛ս Ոտնաչափ։
ՖՈՒՏԲՈԼ, ի Футбол.
ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ, ի Футбольный.
ՖՈՒՏԲՈԼԱՍԵՐ, Болельщик футбола.
ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏ, ի Футболист.
ՖՈՒՏՈՒՐԻԶՄ, ի Футуризм.
ՖՈՒՏՈՒՐԻՍՏ, ի Футурист.
ՖՈՒՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ, ա. 1. Футуристический. 2. Футуристский.
ՖՈՒՐԱԺ, ի Фураж.
ՖՈՒՐԱԺԱՅԻՆ, ա. Фуражный.
ՖՈՒՐԻԱ, յի (դիցբ.) Фурия.
ՖՈՒՐՅԵՐԻԶՄ, ի Фурьеризм.
ՖՈՒՐՅԵՐԻՍՏ, ի Фурьерист.
ՖՈՒՐՈՐ, ի Фурор. ◊ Ֆուրոր հանել произвести фурор.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ