Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԶԳԱԼ, ացի 1. Чувствовать, почувствовать, испытывать, испытать, ощущать, ощутить. 2. Чуять, почуять. ◊ Զգալ տալ дать почувствовать. Իրեն զգալ տալ дать себя знать. Անհարմար զգալ, Թեթևություն զգալ, Իրեն վատ զգալ, Ծարավ զգալ, Կարիք զգալ, Կսկիծ զգալ, Հաճույք զգալ, Համ գգալ, Հոտ զգալ, Սով զգալ, Վախ զգալ, Ցավ զգալ, Քաղց զգալ և այլն՝ տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԶԳԱԼ, ացի 1. Чувствовать, почувствовать, испытывать, испытать, ощущать, ощутить. 2. Чуять, почуять. ◊ Զգալ տալ дать почувствовать. Իրեն զգալ տալ дать себя знать. Անհարմար զգալ, Թեթևություն զգալ, Իրեն վատ զգալ, Ծարավ զգալ, Կարիք զգալ, Կսկիծ զգալ, Հաճույք զգալ, Համ գգալ, Հոտ զգալ, Սով զգալ, Վախ զգալ, Ցավ զգալ, Քաղց զգալ և այլն՝ տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ