Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԾՈՐ1 1. գ. Течь. 2. գ. Струя. 3. գ. Сочёный мёд. 4. գ. Пласт. 5. ա․ Сочёный (о мёде). ◊ Ծոր անել сочиться․ Ծոր գցել 1) Сочиться, 2) տե՛ս Ծոր տալ 2. նշան.։ Ծոր ընկնել, Ծոր կապել сочиться. Ծոր լինել тянуться (о звуке). Ծոր տալ 1) сочиться, 2) говорить тягуче, 3) образовать пласты.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾՈՐ1 1. գ. Течь. 2. գ. Струя. 3. գ. Сочёный мёд. 4. գ. Пласт. 5. ա․ Сочёный (о мёде). ◊ Ծոր անել сочиться․ Ծոր գցել 1) Сочиться, 2) տե՛ս Ծոր տալ 2. նշան.։ Ծոր ընկնել, Ծոր կապել сочиться. Ծոր լինել тянуться (о звуке). Ծոր տալ 1) сочиться, 2) говорить тягуче, 3) образовать пласты.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ