Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԾՈՒԽ, ծխի 1. Дым․ Ծխախոտի ծուխ табачный Дым. 2. Двор․ 3. (եկեղ.) Приход. 4. (փխբ.) Потомство. 5. (փխբ.) Химера. ◊ Ծուխ դառնալ 1) сгореть, 2) исчезнуть, сгинуть, уничтожиться․ Ծուխ տալ 1) коптить, 2) окурить. Ծուխը կտրել՝ մարել 1) вывести род․ 2) уничтожить кого-либо, 3) տե՛ս Ծուխը կտրվել; Ծուխը կտրվել՝ հանգչել прекратить существование (о роде). Ծուխը չոքել окутать дымом. Ծուխ չի տեսել пороху не нюхал. Ծուխը գագաթից՝ քթից դուրս գալ остро переживать. Օջախի ծուխը մարել, տե՛ս Ծուխը կտրել: Մեկի ծուխը քամուն տալ 1) уничтожить (кого), 2) разорить очаг (чей). Ծուխ ու մուխ տալ окурить. Ծուխ կուլ տալ 1) глотать дым, 2) разжечь огонь.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾՈՒԽ, ծխի 1. Дым․ Ծխախոտի ծուխ табачный Дым. 2. Двор․ 3. (եկեղ.) Приход. 4. (փխբ.) Потомство. 5. (փխբ.) Химера. ◊ Ծուխ դառնալ 1) сгореть, 2) исчезнуть, сгинуть, уничтожиться․ Ծուխ տալ 1) коптить, 2) окурить. Ծուխը կտրել՝ մարել 1) вывести род․ 2) уничтожить кого-либо, 3) տե՛ս Ծուխը կտրվել; Ծուխը կտրվել՝ հանգչել прекратить существование (о роде). Ծուխը չոքել окутать дымом. Ծուխ չի տեսել пороху не нюхал. Ծուխը գագաթից՝ քթից դուրս գալ остро переживать. Օջախի ծուխը մարել, տե՛ս Ծուխը կտրել: Մեկի ծուխը քամուն տալ 1) уничтожить (кого), 2) разорить очаг (чей). Ծուխ ու մուխ տալ окурить. Ծուխ կուլ տալ 1) глотать дым, 2) разжечь огонь.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ