Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԾՈՒԾ1 ի 1. Костный мозг, мозг. 2. տե՛ս Ուղեղ։ 3. (փխբ.) Сущность. 4. (փխբ.) Благо. 5. (փխբ.) Сок. ◊ Մինչև ոսկորների ծուծը до мозга костей. Մեկի ծուծը ծծել высосать все сока (или кровь) Քսակի ծուծը ծծել выманить деньги. Ծուծը բարակ 1) тощий, худой, 2) глупый. Ուղն ու ծուծը, տե՛ս Ուղնուծուծ։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾՈՒԾ1 ի 1. Костный мозг, мозг. 2. տե՛ս Ուղեղ։ 3. (փխբ.) Сущность. 4. (փխբ.) Благо. 5. (փխբ.) Сок. ◊ Մինչև ոսկորների ծուծը до мозга костей. Մեկի ծուծը ծծել высосать все сока (или кровь) Քսակի ծուծը ծծել выманить деньги. Ծուծը բարակ 1) тощий, худой, 2) глупый. Ուղն ու ծուծը, տե՛ս Ուղնուծուծ։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ