Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԾՈՒՌ 1. ա. Кривой. 2. ա. Косой. 3. ա. Ложный. 4․ մ. Криво․ 5. մ. Косо․ 6. մ. (փխբ.) Ложно. 7. ա. (փխբ.) Безумный. 8. գ. (փխբ.) Безумец. 9. ա. (փխբ.) Удалой, храбрый. 10. գ. (փխբ.) Удалец, храбрец․ ◊ Ծուռ նստենք, ուղիղ խոսենք сядем рядком да поговорим ладком. Ծուռ աչքով նայել 1) смотреть косо, 2) смотреть похотливо. Ծուռ ճանապարհ բռնել идти по дурному пути․ Ծուռ ճանապարհով нечестным путём. Ծուռ հայելի кривое зеркало․ Մեկին ծուռ մտքով նայել смотреть похотливо. Բանը ծուռ գնաց дело швах. Ծուռ ու սխալ неправильный, ложный. Վիզը ծուռ 1) с поникшей головой, 2) беспомощный, подавленный. Ծուռ ու մուռ, տե՛ս Ծուռումուռ.։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾՈՒՌ 1. ա. Кривой. 2. ա. Косой. 3. ա. Ложный. 4․ մ. Криво․ 5. մ. Косо․ 6. մ. (փխբ.) Ложно. 7. ա. (փխբ.) Безумный. 8. գ. (փխբ.) Безумец. 9. ա. (փխբ.) Удалой, храбрый. 10. գ. (փխբ.) Удалец, храбрец․ ◊ Ծուռ նստենք, ուղիղ խոսենք сядем рядком да поговорим ладком. Ծուռ աչքով նայել 1) смотреть косо, 2) смотреть похотливо. Ծուռ ճանապարհ բռնել идти по дурному пути․ Ծուռ ճանապարհով нечестным путём. Ծուռ հայելի кривое зеркало․ Մեկին ծուռ մտքով նայել смотреть похотливо. Բանը ծուռ գնաց дело швах. Ծուռ ու սխալ неправильный, ложный. Վիզը ծուռ 1) с поникшей головой, 2) беспомощный, подавленный. Ծուռ ու մուռ, տե՛ս Ծուռումուռ.։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ