Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԿՅԱՆՔ, ի 1. Жизнь (особая форма движения материи, возникающая на определённом этапе её развития). Կյանքի ծագումը возникновение жизни. 2. Жизнь, существование. 3․ Жизнь, век (время существования). 4. Жизнь, быт. 5. Жизнь, бытиё, окружающая нас реальная действительность. 6. Жизненный опыт. 7. Биография, жизнь, жизненный путь. 8. (փխբ.) Жизнь (о чём-либо) самом дорогом для человека, источнике радости, наслаждения, счастья). 9. (փխբ.) Оживление, живость, жизнь. ◊ Կյանք անցկացնել жизнь провести. Կյանք առնել ожить, воскреснуть. Կյանք բաշխել дарить жизнь. Կյանք դնել положить жизнь (за кого, что). Կյանք մտնել войти в жизнь. Կյանք վարել вести жизнь. Կյանք տալ оживить. Կյանք քաշել жить в своё удовольствие. Կյանք նվիրել даровать жизнь. Կյանքը բեռ է դարձել жизнь опостылела. Կյանքը ոչնչացնել՝ թունավորել отравить жизнь. Կյանքը դնել՝ տալ отдать жизнь. Կյանքը եռում է жизнь кипит. Կյանքը խավարեց жизнь омрачилась. Կյանքը խզել прервать жизнь. Կյանքը կապել связать жизнь (с кем-, чем-либо). Կյանքը կարճել 1) лишить жизни, 2) покончить с собой. Կյանքը մազից է կախված жизнь (висит) на волоске. Ցոփ կյանք վարել вести разгульную жизнь. Կյանքը նվիրել посвящать, посвятить жизнь. Կյանքը ուտել заедать, заесть жизнь. Կյանքը փրկել спасать, спасти жизнь. Կյանքը քեզ բաշխեց приказал долго жить. Կյանքի արևմուտին (մայրամուտին, վերջալույսին) на закате жизни. Կյանքի արշալույսին на заре жизни. Կյանքի բաԺակը քամել испить полную чашу жизни. Կյանքի ընկեր спутник жизни. Կյանքի և մանվան հարց вопрос жизни и смерти. Կյանքի բերել возвращать, возвратить, вернуть к жизни. Կյանքի գալ ожить. Կյանքի թելը խզել՝ կտրել оборвать нить жизни. Կյանքի ծառ древо жизни. Կյանքի կոչել призвать к жизни. Կյանքի հետ խաղալ играть жизнью. Կյանքի հետ հաշիվները փակել сводить, свести счёты с жизнью. Կյանքի նշաններ ցույց տալ проявлять, проявить признаки жизни. Կյանքին հրաժեշտ տալ՝ մնաս բարով ասել прощаться, проститься с жизнью. Կյանքին վերջ դնել՝ վերջ տալ покончить с собой, лишить себя жизни. Կյանքի վրա դողալ дрожать над жизнью. Կյանքից զրկել лишить жизни. Կյանքից զրկվել лишиться жизни. Կյանքից ձեռք է քաշել жить надоело. Կյանքն ազատել спасти жизнь.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԿՅԱՆՔ, ի 1. Жизнь (особая форма движения материи, возникающая на определённом этапе её развития). Կյանքի ծագումը возникновение жизни. 2. Жизнь, существование. 3․ Жизнь, век (время существования). 4. Жизнь, быт. 5. Жизнь, бытиё, окружающая нас реальная действительность. 6. Жизненный опыт. 7. Биография, жизнь, жизненный путь. 8. (փխբ.) Жизнь (о чём-либо) самом дорогом для человека, источнике радости, наслаждения, счастья). 9. (փխբ.) Оживление, живость, жизнь. ◊ Կյանք անցկացնել жизнь провести. Կյանք առնել ожить, воскреснуть. Կյանք բաշխել дарить жизнь. Կյանք դնել положить жизнь (за кого, что). Կյանք մտնել войти в жизнь. Կյանք վարել вести жизнь. Կյանք տալ оживить. Կյանք քաշել жить в своё удовольствие. Կյանք նվիրել даровать жизнь. Կյանքը բեռ է դարձել жизнь опостылела. Կյանքը ոչնչացնել՝ թունավորել отравить жизнь. Կյանքը դնել՝ տալ отдать жизнь. Կյանքը եռում է жизнь кипит. Կյանքը խավարեց жизнь омрачилась. Կյանքը խզել прервать жизнь. Կյանքը կապել связать жизнь (с кем-, чем-либо). Կյանքը կարճել 1) лишить жизни, 2) покончить с собой. Կյանքը մազից է կախված жизнь (висит) на волоске. Ցոփ կյանք վարել вести разгульную жизнь. Կյանքը նվիրել посвящать, посвятить жизнь. Կյանքը ուտել заедать, заесть жизнь. Կյանքը փրկել спасать, спасти жизнь. Կյանքը քեզ բաշխեց приказал долго жить. Կյանքի արևմուտին (մայրամուտին, վերջալույսին) на закате жизни. Կյանքի արշալույսին на заре жизни. Կյանքի բաԺակը քամել испить полную чашу жизни. Կյանքի ընկեր спутник жизни. Կյանքի և մանվան հարց вопрос жизни и смерти. Կյանքի բերել возвращать, возвратить, вернуть к жизни. Կյանքի գալ ожить. Կյանքի թելը խզել՝ կտրել оборвать нить жизни. Կյանքի ծառ древо жизни. Կյանքի կոչել призвать к жизни. Կյանքի հետ խաղալ играть жизнью. Կյանքի հետ հաշիվները փակել сводить, свести счёты с жизнью. Կյանքի նշաններ ցույց տալ проявлять, проявить признаки жизни. Կյանքին հրաժեշտ տալ՝ մնաս բարով ասել прощаться, проститься с жизнью. Կյանքին վերջ դնել՝ վերջ տալ покончить с собой, лишить себя жизни. Կյանքի վրա դողալ дрожать над жизнью. Կյանքից զրկել лишить жизни. Կյանքից զրկվել лишиться жизни. Կյանքից ձեռք է քաշել жить надоело. Կյանքն ազատել спасти жизнь.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ