Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՔՈՒՆ, քնի Сон. ◊ Քուն առնել уснуть, заснуть. Քուն բերել навевать сон, усыплять. Քուն գալ, Քունը գալ клонить ко сну. Քուն դնել уложить спать. Քուն լինել 1) спать, 2) покоиться. Քուն մտնել уснуть, заснуть. Քուն չունենալ, Քուն ու դադար չունենալ лишиться сна. Քուն քաշել крепко заснуть. Քունը աչքերին со сна, спросонок. Քունը աչքերն առնել՝ լցնել клонить ко сну. Քունը կորել է сон пропал. Քունը կտրել прервать сон. Քունը հաղթում է сон одолевает. Քունը հեռացել է сон пропал. Քունը տանել клонить ко сну. Քունը փախել է сон пропал. Քունը փախցնել спугнуть сон. Քունն իջել է сошёл сон. Քնի մեջ во сне. Քնից ելնել проснуться. Քնից կշտանալ выспаться. Քնից վեր թռչել вскочить со сна. Քնով անցնել 1) проспать, 2) заснуть. Քնով ընկնել, տե՛ս Քնով անցնել: Անուշ քուն сладкий сон. Աչքերին քուն եկավ наступил сон. Ինքը քուն, բախտն արթուն беспечный, везучий человек. Խոր քուն глубокий сон. Ծանր քուն тяжёлый сон. Կես քուն, կես արթուն полусон-полуявь. Հավիտենական քուն вечный сон. Մահվան քուն, Մեծ քուն могильный сон.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՔՈՒՆ, քնի Сон. ◊ Քուն առնել уснуть, заснуть. Քուն բերել навевать сон, усыплять. Քուն գալ, Քունը գալ клонить ко сну. Քուն դնել уложить спать. Քուն լինել 1) спать, 2) покоиться. Քուն մտնել уснуть, заснуть. Քուն չունենալ, Քուն ու դադար չունենալ лишиться сна. Քուն քաշել крепко заснуть. Քունը աչքերին со сна, спросонок. Քունը աչքերն առնել՝ լցնել клонить ко сну. Քունը կորել է сон пропал. Քունը կտրել прервать сон. Քունը հաղթում է сон одолевает. Քունը հեռացել է сон пропал. Քունը տանել клонить ко сну. Քունը փախել է сон пропал. Քունը փախցնել спугнуть сон. Քունն իջել է сошёл сон. Քնի մեջ во сне. Քնից ելնել проснуться. Քնից կշտանալ выспаться. Քնից վեր թռչել вскочить со сна. Քնով անցնել 1) проспать, 2) заснуть. Քնով ընկնել, տե՛ս Քնով անցնել: Անուշ քուն сладкий сон. Աչքերին քուն եկավ наступил сон. Ինքը քուն, բախտն արթուն беспечный, везучий человек. Խոր քուն глубокий сон. Ծանր քուն тяжёлый сон. Կես քուն, կես արթուն полусон-полуявь. Հավիտենական քուն вечный сон. Մահվան քուն, Մեծ քուն могильный сон.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ