Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Помощь, поддержка, содействие. ◊ Օգնությամբ с помощью, при помощи. Օգնություն կանչել звать на помощь, кричать караул (устар.). Օգնություն հասցնել оказать помощь, Օգնություն սպասել ждать помощи. Օգնության ձեռք մեկնել протянуть руку помощи. Շտապ օգնություն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Помощь, поддержка, содействие. ◊ Օգնությամբ с помощью, при помощи. Օգնություն կանչել звать на помощь, кричать караул (устар.). Օգնություն հասցնել оказать помощь, Օգնություն սպասել ждать помощи. Օգնության ձեռք մեկնել протянуть руку помощи. Շտապ օգնություն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ