Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՕԴԱՅԻՆ, ա. Воздушный. ◊ Օդային ահազանգ՝ ահազդ, տե՛ս Օդային տագնապ։ Օդային ամրոցներ՝ դղյակներ (կառուցել) (строить) воздушные замки. Օդային արգելակ (երկթղ.) воздушный тормоз. Օդային գունդ 1) аэрозонд, 2) воздушный шарик. Օդային երթուղի (ավ.) воздушная трасса. Օդային երկաթուղի подвесная рельсовая дорога. Օդային թնդանոթ зенитная пушка. Օդային իրավունք (իրավ.) воздушное право. Օդային լոգանք воздушная ванна. Օդային կապ воздушная связь. Օդային կռիվ՝ մարտ воздушный бой. Օդային հարձակում нападение с воздуха. Օդային հետախուզություն воздушная разведка. Օդային հոսանքներ воздушные течения, Օդային հրետանի зенитная артиллерия. Օդային ճամփորդություն воздушное путешествие. Օդային ոլորտ слой атмосферы. Օդային պաշտպանություն воздушная оборона. Օդային ջեռուցում воздушное (калориферное) отопление. Օդային ռմբակոծություն воздушная бомбардировка. Օդային տագնապ воздушная тревога. Օդային տրանսպորտ воздушный транспорт. Օդային փոխադրություն воздушные перевозки. Օդային փոս (ավ.) воздушная яма. Օդային փոստ авиапочта. Օդային օրենսգիրք, տե՛ս Օդային իրավունք։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՕԴԱՅԻՆ, ա. Воздушный. ◊ Օդային ահազանգ՝ ահազդ, տե՛ս Օդային տագնապ։ Օդային ամրոցներ՝ դղյակներ (կառուցել) (строить) воздушные замки. Օդային արգելակ (երկթղ.) воздушный тормоз. Օդային գունդ 1) аэрозонд, 2) воздушный шарик. Օդային երթուղի (ավ.) воздушная трасса. Օդային երկաթուղի подвесная рельсовая дорога. Օդային թնդանոթ зенитная пушка. Օդային իրավունք (իրավ.) воздушное право. Օդային լոգանք воздушная ванна. Օդային կապ воздушная связь. Օդային կռիվ՝ մարտ воздушный бой. Օդային հարձակում нападение с воздуха. Օդային հետախուզություն воздушная разведка. Օդային հոսանքներ воздушные течения, Օդային հրետանի зенитная артиллерия. Օդային ճամփորդություն воздушное путешествие. Օդային ոլորտ слой атмосферы. Օդային պաշտպանություն воздушная оборона. Օդային ջեռուցում воздушное (калориферное) отопление. Օդային ռմբակոծություն воздушная бомбардировка. Օդային տագնապ воздушная тревога. Օդային տրանսպորտ воздушный транспорт. Օդային փոխադրություն воздушные перевозки. Օդային փոս (ավ.) воздушная яма. Օդային փոստ авиапочта. Օդային օրենսգիրք, տե՛ս Օդային իրավունք։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ