Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԳՏՆԵԼ, գտա 1. Находить, найти, обнаружить, отыскать. 2. Открывать открыть. 3. Доставать, достать. 4. Приобретать, приобрести․ 5. Находить, считать, полагать. 6. Заставать, застать. ◊ Իրեն գտնել 1) найти себя, 2) прийти в себя. Ամերիկա գտնել открыть Америку. Ապաստան գտնել 1) найти приют, 2) найти убежище. Կիրառում գտնել найти применение. Արտանայտություն գտնել, Հանգիստ գտնել, Տեղ գտնել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԳՏՆՈՎԻ, ա. Найденный.
ԳՏՆՎԵԼ, վեց 1. Найтись. 2. Находиться. 3. Отыскаться. 4. Оказаться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ