Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԴՆԳԱԼ, տես Թնդալ։
ԴՆԳԱՑՆԵԼ տե՛ս Թնդացնել1։
ԴՆԳԴՆԳԱՑՆԵԼ տե՛ս Թնդացնել1։
ԴՆԳԴՆԳՈՑ տե՛ս Թնդյուն։
ԴՆԳՈՑ տե՛ս Թնդյուն։
ԴՆԳՍԵԼ, տե՛ս Դնքսել։
ԴՆԳՍՈՑ, տե՛ս Դնքսոց։
ԴՆԳՍՏԵԼ, տե՛ս Դնքսել։
ԴՆԴԱԼ 1. (բրբ.) տե՛ս Թնդալ։ 1. Трястись, дрожать (о предметах).
ԴՆԴԱՑՆԵԼ տե՛ս Թնդացնել։
ԴՆԴԵՂ Мякоть (мяса).
ԴՆԴԵՐ Мякоть (мяса).
ԴՆԴԵՐՈՏ, ա. Мясистый.
ԴՆԴՆԱԼ, ացի (բրբ.) 1.Возиться (разг.), валандаться (прост. и обл.). 2. (փխբ.) Мурлыкать себе под нос.
ԴՆԴՆԱՑՆԵԼ, ցրի (բրբ.) 1.Возиться (разг.), валандаться (прост. и обл.). 2. (փխբ.) Мурлыкать себе под нос.
ԴՆԵԼ դրի 1. Класть, положить, ставить, поставить. 2. Налагать, наложить. Տուգանք դնել наложить штраф. 3. Вкладывать, вложить, вставлять, вставить. 4. Надевать, надет, одевать, одеть (очки, шляпу). Ակնոց դնել надеть очки. 5. Класть, сложить. Պատ դնել класть стену. 6. Прикладывать, приложить. 7. Դնենք положим, допустим. ◊ Դնել որևէ մեկի, որևէ բանի տեղ принимать (за кого, что.). Դնել վերցնել потолковать, порассуждать. Դուրը դնել притворить дверь. Հետը դնել. дать в дорогу (кому, что).
ԴՆՈՎԻ, ա. Вставной, накладной. Դնովի ատամներ вставные зубы. Դնովի մազեր парик. Դնովի սանդուղք приставная лестница. ◊ Ականջ դնել, Աչք դնել, Արգելք դնել, Բանակ դնել, Բույն դնել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԴՆՉԱԿԱԼ, տե՛ս Դնչկալ։
ԴՆՉԱՀԱՐԵԼ, եց Ударить рылом, мордой (о животных).
ԴՆՉԱՓՈԿ, ի Подбородник (часть упряжи).
ԴՆՉԻԿ, ի Мордочка.
ԴՆՉԿԱԼ, ի Намордник.
ԴՆՔՍԵԼ, եցի Дубасить (прост.), лупить (прост.), колотить (разг.), вздуть (прост.), задать взбучку (прост.).
ԴՆՔՍՈՑ, ի (խսկց.) Взбучка (прост.), трёпка (прост.).
ԴՆՔՍՈՒՄ, ի (խսկց.) Лупцовка (прост.), трёпка (прост.).
ԴՆՔՍՎԵԼ, վեց (խսկց.) Быть избитым, избиваемым.
ԴՆՔՍՏԵԼ, տե՛ս Դնքսել։
ԴՆՔՍՏՈՑ, տե՛ս Դնքսոց։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ