Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԼԽԼԽԱԼ, աց (բրբ.) 1. Колыхаться, колыхнуться. 2. Плескаться, плескать, хлюпать. 3. Расхлябываться, расхлябаться, расшатываться, расшататься.
ԼԽԼԽԱՑՆԵԼ, ցրի (բրբ.) 1. Болтать, взбалтывать, взболтать. 2. Расхлябывать, расхлябать, расшатывать, расшатать.
ԼԽԼԽԿԱԼ, աց Болтаться.
ԼԽԼԽԿԱՑՆԵԼ, ցրի Болтать.
ԼԽԿԱԼ տե՛ս Լխլխկալ։
ԼԽԿԵԼ, եց 1. Мякнуть, размякать, размякнуть. 2. Переспевать, переспеть, перезревать, перезреть.
ԼԽԿԼԽԿԱԼ տե՛ս Լխլխկալ։ 
ԼԽԿԼԽԿԱՑՆԵԼ, տե՛ս Լխլխկացնել։
ԼԽՊՈՐ (բրբ.) 1. գ. Сосун. 2. ա. Неокрепший.
ԼԽՏԻԿ, ա. Полненький, пухленький.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ