Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԽԶԱԼ, տե՛ս Խզզալ։
ԽԶԱԿՈԹ, ի 1. Загривок. 2. Приклад (ружья).
ԽԶԱՏԱԿ, տե՛ս Ծոծրակ։
ԽԶԱՐ, ի Пила (продольная двуручная)
ԽԶԱՐԵԼ, եցի Пилить, распиливать, распилить.
ԽԶԱՐՈՒՄ, ի Опилки.
ԽԶԱՐՉԻ, չու (բրբ.) Пильщик, распиловщик.
ԽԶԱՑՆԵԼ, տե՛ս Խզզար
ԽԶԲԶԱՆՔ, ի 1. Каракули. 2. Мазня.
ԽԶԲԶԵԼ, եցի 1. Выводить каракули. 2. Царапать, чёркать, исчёркивать, исчёркать.
ԽԶԲԶՈՑ, տե՛ս Խզբզանք։
ԽԶԵԼ, եցի 1. Прерывать, прервать, порывать, порвать. 2. Разрывать, разорвать, рвать, порвать.
ԽԶԶԱԼ, այ, Сипеть.
ԽԶԶԱՑՆԵԼ, տե՛ս Խզզալ։
ԽԶԶՈՑ, ի 1. Сип (разг.), сипение. 2. Визг, визжание (пилы,).
ԽԶԽԶԱԼ, աց Сипеть.
ԽԶՄԶԱՆՔ, տե՛ս Խզբզանք։
ԽԶՄԶԵԼ, տե՛ս Խզբզել։
ԽԶՄԶՈՑ, տե՛ս Խզբզանք։
ԽԶՄԶՈՒՄ, տե՛ս Խզբզանք։
ԽԶՈՏ, տե՛ս Խզզոց։
ԽԶՈՒՄ, զման և ի 1. Разрыв. 2. Разобщение.
ԽԶՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разобщённость, оторванность.
ԽԶՎԵԼ, վեց 1. Прерываться, прерваться. 2․ Разрываться, разорваться. 3. Сипнуть, осипнуть. Ձայնը խզվել է голос осип.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ