Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԿԶԱԿ, ի Подбородок.
ԿԶԱԿԱՅԻՆ, ա. Подбородочный.
ԿԶԱՆԱԼ, կզացա (բրբ., խսկց.) 1. Нагибаться, нагнуться. 2. Горбиться, сгорбиться.
ԿԶԱՎՈՐ, տե՛ս Սապատավոր։
ԿԶԱՑՆԵԼ, ցրեց (բրբ.) Сгибать, гнуть, согнуть.
ԿԶԱՔԻՍ, ի (կենդբ.) Куница.
ԿԶԱՔԻՍԱՅԻՆ, ա. (հզվդ.) Куний.
ԿԶԵԼ, եցի (բրբ.) Нагибаться, нагнуться.
ԿԶՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Горбистость.
ԿԶՎԵԼ, տե՛ս Կզանալ։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ