Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՃՌԱԼ, տե՛ս Ճռռալ։
ՃՌԱՑՆԵԼ, տե՛ս Չռռացնել։
ՃՌԱՔԱՂ, ի (հնց.) Сбор остатков урожая.
ՃՌԵԿ, տե՛ս Ճռիկ։
ՃՌԶԱԾ, ա. Чахлый.
ՃՌԹՈՑ, ի Скрип, хруст.
ՃՌԻԿ, ի (բրբ.) Сверчок.
ՃՌԻՆՉ, ի Скрип.
ՃՌՃՌԱԼ, աց 1. Скрипеть, заскрипеть, скрипнуть, трещать, затрещать, хрустеть, захрустеть. 2. Стрекотать, застрекотать.
ՃՌՃՌԱՆ, ա. Трескучий, скрипучий, хрустящий.
ՃՌՃՌԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Скрипеть, заскрипеть (чем-л.). 2. Стрекотать, застрекотать, трещать, затрещать.
ՃՌՃՌՈՑ, ի 1. Скрип, хруст. 2. Стрекот, стрекотание, стрекотня.
ՃՌՆՉԱԼ, աց 1. Скрипеть, заскрипеть. 2. Стонать, застонать, кряхтеть, закряхтеть.
ՃՌՆՉՅՈՒՆ ի Скрип, скрипение.
ՃՌՆՉՈՑ ի Скрип, скрипение.
ՃՌՆՉՑՈՒՆ, ա. Скрипящий.
ՃՌՈՑ, տե՛ս Ճռռոց։
ՃՌՌԱԼ, աց 1. Скрипеть, заскрипеть. 2. Кряхтеть.
ՃՌՌԱՆ, ա. Скрипучий.
ՃՌՌԱՑՆԵԼ, ցրի Скрипеть, заскрипеть, скрипнуть (чем-либо).
ՃՌՌՈՑ, ի 1. Скрип. 2. Стрекот.
ՃՌՎՈՂ, տե՛ս Ճռվողյուն։
ՃՌՎՈՂԵԼ, եցի Щебетать, защебетать, чирикать, зачирикать.
ՃՌՎՈՂՅՈՒՆ, ի Щебетание, чириканье.
ՃՌՎՈՂՈՒՆ, ա. Щебечущий, чирикающий.
ՃՌՎՌՈՑ, ի Щебет.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ