Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
Սև ու մութ գլխին բերել ввергать, ввергнуть в беду. Սև ու մութը տանել (մեկին) гибнуть, погибнуть (о враге, неприятеле и т. п.). Սև սուգ կալնել охватила, обьяла скорбь. Սև փող мелочь, медная монета. Սև քվե чёрный шар (которым голосуют против). Սև քվե տալ прокатить на вороных. Սև քուն մտնել умирать, умереть, помирать (прост.), помереть (прост.). Սև օրեր чёрные, тяжёлые дни. Սևը սպիտակից ջոկել 1) знать грамоту 2) разбираться в чём-либо, 3) отличать добро от зла. Սև երեսը սպիտակել выбеливаться, выбелиться, обелиться. Սև օրը լաց լինել՝ լալ оплакивать чёрные дни, чёрную, злую долю. Սևով սպիտակի վրա գրված է чёрным по белому написано. Սև ուժեր чёрные силы. Սև բախտ чёрная доля, судьба. Սև մետաղագործություն чёрная металлургия. Սևին սապոնն ի՞նչ կանի, (սևին խրատն ի՞նչ կանի горбатого могила исправит) чёрного кобеля не отмоешь добела.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ