Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՇՈՒՆ, շան 1. Собака, пёс. 2. (փխբ.) Собака, негодяй. 3. (փխբ.) Плут, хитрец. ♢ Մեծ շուն Большой пёс (созвездие) Փոքր շուն Малый пёс (созвездие). Ասեղ կերած շուն живые мощи, худой как жердь. Շուն ու գել, Շուն ու կատու (как) собака с кошкой. Շուն, գել՝ էլի մերն է хорош или плох, всё равно свой, ср. как не порадеть родному человеку. Շուն դառնալ՝ կտրել остервенеть, остервениться. Շուն դարձնել раздразнить, разъярить. Շուն ծեծելով՝ թակելով ապրել перебиваться с хлеба на воду. Շուն խաղացնող՝ ման ածող бездельник, повеса. Շուն ու գել, Շուն ու շանգյալ 1) орава, сброд, 2) всякая (каждая) собака, всякий сброд. Շուն-շնացող бесстыдный, бесстыжий, кобель. Շուն քերթել испытывать острую нужду, жить в острой (большой) нужде. Ի՞նչ շուն (ում շունն) ես кто ты такой? Ինչ շունն է՝ ում շունն է կատաղել кому какое дело? чьё собачье дело? Շանը՝ շուն հաչեցնել дразнить собак(у). Շունը ձեռքից հաց չի առնի опустился до крайности, вконец опустился. Շունը շնից, երկուսն էլ մի տանից одного поля ягода, один другого стоит. Շունը շան թաթ չի ծամի собака собаку не ест, вор на вор не доказчик. Շունը տիրոջը՝ տերը չի (չէր) ճանաչում вавилонское столпотворение, кавардак. Մեկի շունը լինել быть верным псом (кого-л.). Շան բախտ ունենալ родиться в рубашке. Շանը մինչև չծեծես՝ չի բարեկամանա пока собаку не изобьёшь, другом не станет. Շան բերանը ոսկոր գցել заткнуть, замазать рот (подачкой и т. п.). Շան բերանից ընկած՝ քաշած разодранный, измочаленный. Շան ու գայլի բաժին անել՝ դարձնել транжирить, растранжирить, проматывать, промотать. Շան ու գայլի բաժին դառնալ транжириться, растранжириваться, растранжириться. Ահա թե որտեղ է թաղված շան գլուխը вот где собака зарыта! Շան երես ունենալ быть нахальным, бесстыжим, бесстыдным. Շան լափ թափել գլխին обливать, облить помоями, выбранить, выругать на чем свет стоит. Շան ծիծ՝ կաթ կերած, Շան ծնունդ собачье отродье. Շան հաչոցին մտիկ չեն տա собака лает, ветер носит. Շան հետ ախպերացիր, փայտը ձեռիցդ ցած մի դնի՝ գցիր собаку ласкай, но палку из рук не выпускай. Շան պես как собака. Շան սատակ անել убить как собаку. Շան սատակ լինել подохнуть, сдохнуть как собака. Շանը սատկել չկա сволочь живуча! Շան միս լինի (կերածդ, թե կերել ես, թե կերել եմ) чтоб (тебе, мне) подавиться! Շան շաբաթ неразбериха, кавардак. Շան տեղ չդնել ни во что не ставить. Շան տուր՝ ծեծ տալ избивать, избить как собаку. Շան օրի է живёт как собака, хуже собаки. Շանից մազ պոկելը խեր է с лихой собаки хоть шерсти клок. Շնից շատ են много, как собак нерезаных. Շներին կապեիք, նրան բաց թողնեիք (как) с цепи сорвался. Շունը կհաչի, քարվանը կքոչի собака лает, а бары едут. Քո շունն եմ молю, умоляю тебя. Շան օրն ընկնել дойти до ручки. Շան օրը գցել довести до ручки. Շնից ընկած՝ ելած, ծնված собачье отродье.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՇՈՒՆ, շան 1. Собака, пёс. 2. (փխբ.) Собака, негодяй. 3. (փխբ.) Плут, хитрец. ♢ Մեծ շուն Большой пёс (созвездие) Փոքր շուն Малый пёс (созвездие). Ասեղ կերած շուն живые мощи, худой как жердь. Շուն ու գել, Շուն ու կատու (как) собака с кошкой. Շուն, գել՝ էլի մերն է хорош или плох, всё равно свой, ср. как не порадеть родному человеку. Շուն դառնալ՝ կտրել остервенеть, остервениться. Շուն դարձնել раздразнить, разъярить. Շուն ծեծելով՝ թակելով ապրել перебиваться с хлеба на воду. Շուն խաղացնող՝ ման ածող бездельник, повеса. Շուն ու գել, Շուն ու շանգյալ 1) орава, сброд, 2) всякая (каждая) собака, всякий сброд. Շուն-շնացող бесстыдный, бесстыжий, кобель. Շուն քերթել испытывать острую нужду, жить в острой (большой) нужде. Ի՞նչ շուն (ում շունն) ես кто ты такой? Ինչ շունն է՝ ում շունն է կատաղել кому какое дело? чьё собачье дело? Շանը՝ շուն հաչեցնել дразнить собак(у). Շունը ձեռքից հաց չի առնի опустился до крайности, вконец опустился. Շունը շնից, երկուսն էլ մի տանից одного поля ягода, один другого стоит. Շունը շան թաթ չի ծամի собака собаку не ест, вор на вор не доказчик. Շունը տիրոջը՝ տերը չի (չէր) ճանաչում вавилонское столпотворение, кавардак. Մեկի շունը լինել быть верным псом (кого-л.). Շան բախտ ունենալ родиться в рубашке. Շանը մինչև չծեծես՝ չի բարեկամանա пока собаку не изобьёшь, другом не станет. Շան բերանը ոսկոր գցել заткнуть, замазать рот (подачкой и т. п.). Շան բերանից ընկած՝ քաշած разодранный, измочаленный. Շան ու գայլի բաժին անել՝ դարձնել транжирить, растранжирить, проматывать, промотать. Շան ու գայլի բաժին դառնալ транжириться, растранжириваться, растранжириться. Ահա թե որտեղ է թաղված շան գլուխը вот где собака зарыта! Շան երես ունենալ быть нахальным, бесстыжим, бесстыдным. Շան լափ թափել գլխին обливать, облить помоями, выбранить, выругать на чем свет стоит. Շան ծիծ՝ կաթ կերած, Շան ծնունդ собачье отродье. Շան հաչոցին մտիկ չեն տա собака лает, ветер носит. Շան հետ ախպերացիր, փայտը ձեռիցդ ցած մի դնի՝ գցիր собаку ласкай, но палку из рук не выпускай. Շան պես как собака. Շան սատակ անել убить как собаку. Շան սատակ լինել подохнуть, сдохнуть как собака. Շանը սատկել չկա сволочь живуча! Շան միս լինի (կերածդ, թե կերել ես, թե կերել եմ) чтоб (тебе, мне) подавиться! Շան շաբաթ неразбериха, кавардак. Շան տեղ չդնել ни во что не ставить. Շան տուր՝ ծեծ տալ избивать, избить как собаку. Շան օրի է живёт как собака, хуже собаки. Շանից մազ պոկելը խեր է с лихой собаки хоть шерсти клок. Շնից շատ են много, как собак нерезаных. Շներին կապեիք, նրան բաց թողնեիք (как) с цепи сорвался. Շունը կհաչի, քարվանը կքոչի собака лает, а бары едут. Քո շունն եմ молю, умоляю тебя. Շան օրն ընկնել дойти до ручки. Շան օրը գցել довести до ручки. Շնից ընկած՝ ելած, ծնված собачье отродье.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ