Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՇՈՒՆՉ, շնչի 1. Дыхание. 2. (փխբ.) Пух. 3. Душа, живая душа. 4. (փխբ.) Лёгкий ветерок, зефир. 5. (երժշտ.) Пауза (при пении и т. п.), передышка. ♢ Շունչ քաշել 1) передохнуть, перевести дух, 2) оживать, ожить. Ագատ շունչ քաշել вздохнуть свободно. Շունչը բռնվել задыхаться, задохнуться. Վերջին շունչ последний вздох. Որքան՝ քանի շունչ կա բերանումս пока жив, живу. Շունչը եղունգի ծայրին լինել дышать на ладан. Շունչը ետ բերել прийти в себя, передохнуть. Շունչը պահել՝ իրեն քաշել затаить дыхание. Շունչը տալ՝ փչել испускать, испустить дух. Շունչը փորն ընկնել обмирать, обмереть, замирать, замереть. Քթից բռնես՝ շունչը կտա еле-еле душа в теле. Մի շնչի, մի շնչով 1) одним, единым духом, 2) без передышки, не переводя дыхания. Շունչ տալ одушевлять, одушевить, вдохнуть жизнь. Շունչը բերանը հասնել измучиться. Շունչը բերանը հասցնել измучить, замучить.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՇՈՒՆՉ, շնչի 1. Дыхание. 2. (փխբ.) Пух. 3. Душа, живая душа. 4. (փխբ.) Лёгкий ветерок, зефир. 5. (երժշտ.) Пауза (при пении и т. п.), передышка. ♢ Շունչ քաշել 1) передохнуть, перевести дух, 2) оживать, ожить. Ագատ շունչ քաշել вздохнуть свободно. Շունչը բռնվել задыхаться, задохнуться. Վերջին շունչ последний вздох. Որքան՝ քանի շունչ կա բերանումս пока жив, живу. Շունչը եղունգի ծայրին լինել дышать на ладан. Շունչը ետ բերել прийти в себя, передохнуть. Շունչը պահել՝ իրեն քաշել затаить дыхание. Շունչը տալ՝ փչել испускать, испустить дух. Շունչը փորն ընկնել обмирать, обмереть, замирать, замереть. Քթից բռնես՝ շունչը կտա еле-еле душа в теле. Մի շնչի, մի շնչով 1) одним, единым духом, 2) без передышки, не переводя дыхания. Շունչ տալ одушевлять, одушевить, вдохнуть жизнь. Շունչը բերանը հասնել измучиться. Շունչը բերանը հասցնել измучить, замучить.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ