Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՏԵՍԱԿ, ի 1. Вид, род. 2. Сорт. 3. Порода. Առաջին տեսակի первого сорта. Տարբեր տեսակի բաներ разного рода вещи. Ծառերի հարավային տեսակներ южные породы деревьев. Տեսակների ծագումր происхождение видов. ◊ Այս (այդ, այն) տեսակ, տե՛ս Այսպիսի, Այդպիսի, Այնպիսի։ Մի տեսակ(ը) какой-то, 2) одинаковый, 3) одинаково, 4) как-то, что-то.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՏԵՍԱԿ, ի 1. Вид, род. 2. Сорт. 3. Порода. Առաջին տեսակի первого сорта. Տարբեր տեսակի բաներ разного рода вещи. Ծառերի հարավային տեսակներ южные породы деревьев. Տեսակների ծագումր происхождение видов. ◊ Այս (այդ, այն) տեսակ, տե՛ս Այսպիսի, Այդպիսի, Այնպիսի։ Մի տեսակ(ը) какой-то, 2) одинаковый, 3) одинаково, 4) как-то, что-то.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ