Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՏԵՍՆԵԼ, տեսա 1. Видеть, увидеть. 2. Видеть, увидеть, встречаться, встретиться, встречать, встретить. 3. Видеть, увидеть, смотреть, посмотреть. 4. Видеть, увидеть, понимать, понять, знать, узнавать, узнать. 5. Видеть, увидеть, замечать, заметить. 6. Видеть, увидеть, понимать, понять, сознавать, сознать. 7. Видеть, увидеть, повидать, переживать, пережить, чувствовать, почувствовать. 8. Видеть, увидеть, признавать, признать, считать. 9. Видеть, увидеть, навещать, навестить. 10. Видеть, увидеть, перевидать, перевидеть (разг.). 11. Անհրաժեշտ, հարմար, բավական... տեսնել считать, находить (нужным, удобным, достаточным и т. п.). 12. Видеть, увидеть, ждать, ожидать. Ոչ մի լավ բան չեմ տեսել կյանքում не видел ничего хорошего в жизни. 13. (հրամ.) Տե՛ս смотри(те)։ 1) обозначение отсылки в тексте, 2) обозначение предупреждения, предостережения, угрозы. Տե՛ս, չուշանաս смотри, не опаздывай. ◊ Տեսածին պես тут же, сразу. Տեսնենք посмотрим, увидим։ а) неопределённый ответ, б) выражение угрозы или иронии, 2) посмотрим, порассудим, обдумаем. Տեսնես интересно, ли (выражение неопределённости). Արի (ու) տես вопреки ожиданиям. (Մի) դրան (սրան) տես (եք) посмотри(те) на него! Թիկունքը գետին չտեսնել всегда выходить победителем из боя. Մեկ էլ տեսար вдруг, неожиданно. Մի տես (եք) смотри(те), как он(а). Շատ ենք տեսել քեզ (ձեզ, նրա) նմաններին видели мы таких, как ты (вы)... Չտեսնելու դնել՝ տալ притвориться, будто не видишь, не замечаешь. Քեզ՝ ձեզ տեսնեմ смотри(те) не подведи(те)! Օր ու արև չտեսնել не видеть ничего хорошего в жизни, ни одного счастливого дня. Գործ տեսնել, Պատրաստություն տեսնել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՏԵՍՆԵԼ, տեսա 1. Видеть, увидеть. 2. Видеть, увидеть, встречаться, встретиться, встречать, встретить. 3. Видеть, увидеть, смотреть, посмотреть. 4. Видеть, увидеть, понимать, понять, знать, узнавать, узнать. 5. Видеть, увидеть, замечать, заметить. 6. Видеть, увидеть, понимать, понять, сознавать, сознать. 7. Видеть, увидеть, повидать, переживать, пережить, чувствовать, почувствовать. 8. Видеть, увидеть, признавать, признать, считать. 9. Видеть, увидеть, навещать, навестить. 10. Видеть, увидеть, перевидать, перевидеть (разг.). 11. Անհրաժեշտ, հարմար, բավական... տեսնել считать, находить (нужным, удобным, достаточным и т. п.). 12. Видеть, увидеть, ждать, ожидать. Ոչ մի լավ բան չեմ տեսել կյանքում не видел ничего хорошего в жизни. 13. (հրամ.) Տե՛ս смотри(те)։ 1) обозначение отсылки в тексте, 2) обозначение предупреждения, предостережения, угрозы. Տե՛ս, չուշանաս смотри, не опаздывай. ◊ Տեսածին պես тут же, сразу. Տեսնենք посмотрим, увидим։ а) неопределённый ответ, б) выражение угрозы или иронии, 2) посмотрим, порассудим, обдумаем. Տեսնես интересно, ли (выражение неопределённости). Արի (ու) տես вопреки ожиданиям. (Մի) դրան (սրան) տես (եք) посмотри(те) на него! Թիկունքը գետին չտեսնել всегда выходить победителем из боя. Մեկ էլ տեսար вдруг, неожиданно. Մի տես (եք) смотри(те), как он(а). Շատ ենք տեսել քեզ (ձեզ, նրա) նմաններին видели мы таких, как ты (вы)... Չտեսնելու դնել՝ տալ притвориться, будто не видишь, не замечаешь. Քեզ՝ ձեզ տեսնեմ смотри(те) не подведи(те)! Օր ու արև չտեսնել не видеть ничего хорошего в жизни, ни одного счастливого дня. Գործ տեսնել, Պատրաստություն տեսնել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ